تاریخ افغانستان را بخوانیم تا…!

  نویسنده: محمد   تاریخ افغانستان را بخوانیم، بازنویسی کنیم و به فرزندان‌مان تعلیم دهیم؛ تاریخ افغانستان را بخوانیم و در لابه‌لای صفحات آن تأمل کنیم و در حوادث، رخدادها و واقعات آن بیندیشیم. تاریخ زرین افغانستان را بخوانیم تا از صفات ممتاز گذشتگان باخبر شده و راه آنان را بپماییم. تاریخ افغانستان را از […]

 

نویسنده: محمد

 

تاریخ افغانستان را بخوانیم، بازنویسی کنیم و به فرزندان‌مان تعلیم دهیم؛ تاریخ افغانستان را بخوانیم و در لابه‌لای صفحات آن تأمل کنیم و در حوادث، رخدادها و واقعات آن بیندیشیم. تاریخ زرین افغانستان را بخوانیم تا از صفات ممتاز گذشتگان باخبر شده و راه آنان را بپماییم. تاریخ افغانستان را از بدوِ ورود اسلام به این خاک مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا‌که این تاریخ به ما یاد می‌دهد که اسلام چگونه وارد این سرزمین شد. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم که چه سلسله‌های بر این کشور حکومت کرده‌اند.

تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم که این کشور چه فراز‌وفرودهای داشته‌است. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم که در این سرزمین چه نویسندگان بزرگی زیستند و رفتند. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا از احوال محدثین، مفسرین و دعوت‌گران بزرگی که شُهرهٔ آفاق بودند، آگاهی حاصل کنیم. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم غزنویان و غوریان کی هستند، کجا زیستند و چه کارهایی انجام دادند.

تاریخ افغانستان را بخوانیم تا میراث‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و آثار باستانی این کشور را بدانیم و بشناسیم. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا از رشادت‌ها، مجاهدت‌ها و فداکارهای دلیران این مرزوبوم باخبر شویم. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم چرا همواره چشم طمع کشورهای بزرگ به این میهن دوخته شده‌است. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم این مردان خدا چگونه توانستند سه امپراتوری بزرگ و تا دندان مسلح را با دستان خالی شکست بدهند.

تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم که این مجاهدان پروده‌ی دامان چه زنانی هستند. تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم این زنان و دختران در چه خانه‌های پرورش یافتند و تربیت شدند و توانستند چنین نسلی را تربیه نمایند.‌ تاریخ افغانستان را بخوانیم تا بدانیم که این جوانان برومند و غیور این جرئت، غیرت و شهامت را از کجا و چه کسی آموختند تا جان‌های شیرین خود را روی کف دست‌های‌شان گذاشته و به صف‌های دشمن خون‌خوار، متکبر و ظالم حمله کنند و آنان را از پا درآورند و عبرتی برای جهانیان قرار دهند. تاریخ افغانستان را خوب با دقت بخوانیم تا بتوانیم بین این ملت‌ با سایر ملت‌ها مقایسه‌ای انجام دهیم.

بالأخره تاریخ افغانستان را بخوانیم و با خواندن آن انگشت به دهن شویم؛ صحنه‌های از غم، درد، رنج و صحنه‌های از شور، شعف و شادی را در صفحات آن لمس کنیم و به آنانی که از آن بی‌خبر هستند، اطلاع بدهیم.

هم‌وطنان عزیزم، تاریخ افغانستان را بنویسیم و با هم مذاکره کنیم از سستی، سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به آن پرهیز کنیم؛ زیرا این تمام چیزی است که ما از گذشتگان خود به یادگار گرفتیم و باید تاریخ این دوران را بنویسیم تا برای دیگران بماند و گرنه آیندگان ما سردرگم خواهند شد.

تاریخ افغانستان را بخوانیم تا هویت مان را حفظ نموده و نگهداریم. بیاییم با دستان خودمان تاریخ افغانستان عزیز را بنویسیم تا دیگران در آن دست‌کاری نکنند؛ زیرا ملتی که خود نسبت به برنامه‌های خود بی‌توجه باشد، دیگران برای او برنامه‌ریزی می‌کنند و برایش سرنوشت می‌سازند و او را به بیراهه می‌برند، پس ما تاریخ مان را بنویسیم و آن را به بهترین وجه برای نسل‌های بعدی به‌عنوان یادبود بگذاریم.