افغانستان رو به شکوفایی!

نویسنده: ابوصهیب رشد ارزش پول افغانی و قرارگرفتن آن در مقام سوم جهانی در سه ماه اخیر، یکی از ارزنده‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی به شمار رفته و باعث خرسندی و افزایش اعتماد هموطنان گرامی به امارت اسلامی گردیده است. این در حالی‌ست که در گذشته پول افغانی در ردیف ارزهای کم‌ارزش جهان قرار داشت و […]

نویسنده: ابوصهیب

رشد ارزش پول افغانی و قرارگرفتن آن در مقام سوم جهانی در سه ماه اخیر، یکی از ارزنده‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی به شمار رفته و باعث خرسندی و افزایش اعتماد هموطنان گرامی به امارت اسلامی گردیده است. این در حالی‌ست که در گذشته پول افغانی در ردیف ارزهای کم‌ارزش جهان قرار داشت و باعث نگرانی ملت شده بود.

افزایش ارزش پول افغانی را می‌توان نقطهٔ عطفی در اقتصاد افغانستان دانست؛ زیرا اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، روزی خواهد رسید که افغانستان از نظر اقتصاد حرف اول را در جهان می‌زند، و آن روزهم دور نیست، و امارت اسلامی تا حالا به خوبی توانسته است که به جهان بفمهاند که به امید خدا قادر به چنین کاری است.

بعد از این گزارش و انتشار آن، سایت‌ها و رسانه‌های مختلفی به پوشش‌دادن این خبر مشغول شده و آن را در حد گسترده‌ای با عناوین مختلفی به نشر رساندند که باعث تعجب کل جهان گشت؛ زیرا غرب و دست‌اندرکاران آن در اذهان همهٔ مردم این را حک کرده بودند که امارت اسلامی قادر به ادارهٔ یک کشور نخواهد بود و بقای آن محال است و مردم‌هم باور کرده بودند؛ ولی وقتی‌که با این گزارش مواجه شدند، انگشت به دهان ماندند.

بالارفتن ارزش پول افغانی در حالی اتفاق افتاد که بعضی از کشورها با وجود اینکه سالیان سال از بی‌ارزشی پول خود رنج می‌برند، تا حالا نتوانسته‌اند راه‌حلی پیدا کنند و این امر باعث گرانی شدید و نا امیدی مردم شده است، که این خود یک معضل بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا کشوری که به مهارکردن ارزش پول خود قادر نباشد، با مشکلات بزرگ‌تری نیز مواجه خواهد شد.

خوشبختانه امارت اسلامی با تلاش‌های شبانه‌روزی خود در این مورد از خیلی کشورها پیشی گرفت و ان‌شاءالله در آینده‌ای خیلی نزدیک شاهد شکوفایی هرچه بیشتر خواهیم بود؛ زیرا مسئولین کشورمان انسان‌های دلسوز و تلاشگری هستند که از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.نویسنده: ابوصهیب

رشد ارزش پول افغانی و قرارگرفتن آن در مقام سوم جهانی در سه ماه اخیر، یکی از ارزنده‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی به شمار رفته و باعث خرسندی و افزایش اعتماد هموطنان گرامی به امارت اسلامی گردیده است. این در حالی‌ست که در گذشته پول افغانی در ردیف ارزهای کم‌ارزش جهان قرار داشت و باعث نگرانی ملت شده بود.

افزایش ارزش پول افغانی را می‌توان نقطهٔ عطفی در اقتصاد افغانستان دانست؛ زیرا اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، روزی خواهد رسید که افغانستان از نظر اقتصاد حرف اول را در جهان می‌زند، و آن روزهم دور نیست، و امارت اسلامی تا حالا به خوبی توانسته است که به جهان بفمهاند که به امید خدا قادر به چنین کاری است.

بعد از این گزارش و انتشار آن، سایت‌ها و رسانه‌های مختلفی به پوشش‌دادن این خبر مشغول شده و آن را در حد گسترده‌ای با عناوین مختلفی به نشر رساندند که باعث تعجب کل جهان گشت؛ زیرا غرب و دست‌اندرکاران آن در اذهان همهٔ مردم این را حک کرده بودند که امارت اسلامی قادر به ادارهٔ یک کشور نخواهد بود و بقای آن محال است و مردم‌هم باور کرده بودند؛ ولی وقتی‌که با این گزارش مواجه شدند، انگشت به دهان ماندند.

بالارفتن ارزش پول افغانی در حالی اتفاق افتاد که بعضی از کشورها با وجود اینکه سالیان سال از بی‌ارزشی پول خود رنج می‌برند، تا حالا نتوانسته‌اند راه‌حلی پیدا کنند و این امر باعث گرانی شدید و نا امیدی مردم شده است، که این خود یک معضل بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا کشوری که به مهارکردن ارزش پول خود قادر نباشد، با مشکلات بزرگ‌تری نیز مواجه خواهد شد.

خوشبختانه امارت اسلامی با تلاش‌های شبانه‌روزی خود در این مورد از خیلی کشورها پیشی گرفت و ان‌شاءالله در آینده‌ای خیلی نزدیک شاهد شکوفایی هرچه بیشتر خواهیم بود؛ زیرا مسئولین کشورمان انسان‌های دلسوز و تلاشگری هستند که از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.