یک ادعا ثابت و دیگری باطل شد!

سرمقاله مجله مورچل ترجمه: ابوعمیر طارق دو ادعای مخالف به مدت دو دهه در تضاد به‌سر می‌بُرد که یک ادعا ثابت و دیگری باطل شد. اگر طی دوره بیست ساله گذشته، این دو مورد مخالف با یکدیگر مقایسه شوند با توجه به شرایط زمانی و مکانی، چانس موفقیت ادعای ثابت هرگز به دست نمی‌آمد، همچنان […]

سرمقاله مجله مورچل
ترجمه: ابوعمیر طارق

دو ادعای مخالف به مدت دو دهه در تضاد به‌سر می‌بُرد که یک ادعا ثابت و دیگری باطل شد. اگر طی دوره بیست ساله گذشته، این دو مورد مخالف با یکدیگر مقایسه شوند با توجه به شرایط زمانی و مکانی، چانس موفقیت ادعای ثابت هرگز به دست نمی‌آمد، همچنان واقعیت بطلان و عقب‌ماندگی ادعای باطل را قلب بسیاری از مردم قبول نمی‌کرد.

یک ادعا اجرای لایحه آسمانی، ایمان به احکام الهی و صدای پیروزی قدرت ایمان بود! سخن دیگر اینکه زور دارای چهارچوب معین نیست، رویکرد غربی در جهت تحفظ منافع غرب به زور اعمال می‌شد.

بیست سال است که نصف جهان در برابر عملی شدن ادعای ثابت آستین همت را بالا زده بود، اگر بحث زور بود از استفاده نمودن آن هیچ نوع دریغ نورزید، اگر وحشت و تخریب بود بدون هیچ نوع بیم و واهمه‌ی دست به آن زد، فاجعه خونین مرگ را در صفحات تاریخ ثبت کرد، قریه‌های کامل به ویرانه‌ها تبدیل شدند و جهت ویرانه‌سازی شان بهانه تراشی می‌شد، انواع سلاح‌ها آزمایش شدند حتی مادر بمب‌ها در ابتدا اختراع و سپس در این خاک آزمایش شد، اگر فریب و نیرنگ بود همه ترفندهای شیطانی را تجربه کردند و اگر تبلیغات و پروپاگند بود پس چهره‌های برجسته، وسایل تبلیغاتی و پول به این کار وقف و مختص شدند، اما در نهایت، نتیجه به پیروزی صاحبان ادعای واقعی مبدل گشت و همه وسایل ظاهری در برابر آن فروتن و عاجز شدند.

زمانی‌که اشربانان غربی جهت حمله بر کشور ما اشر می‌کردند به آنها گفته شد که از عقل سلیم کار بگیرید و گفتگو را در اولویت قرار دهید! تصرف این سرزمین آسان است اما نگهداری آن بسیار دشوار است. این سرزمین چنان فرزندان نجیب و باهمتی دارند که تحت هیچ شرایطی آن را به بیگانه‌گان ترک نخواهند کرد، صدای عزم راسخ ایمانی را در آن زمان نه کسی می‌شنوید و نه باور می‌کرد کسی وجود داشته باشد که در برابر چنین قوت و ائتلاف قدرتمند شان بتواند بایستد چه برسد به اینکه توسط آنان شکست بخورند!.

این همان اتفاقی است که رخ داد، امروز برای سومین بار ابرقدرت‌ترین نیروهای جهان آمریکا و ناتو به دست افغانهای فقیر و ضعیف شکست خورد و ناکام شدند و این سخن را بیشتر تثبیت بخشید که «افغانستان قبرستان امپراطوری‌ها است».

پس تمام پیروان و بازماندگان ادعای باطل باید با خونسردی کامل بپذیرند که این ملت صد در صد مسلمان است و اولین امیدشان تاسیس نظام اسلامی می‌باشد، اسلام و ایمان در خاک این سرزمین آمیخته شده است و هیچ نوع قدرت، توانِ زدودن و ربودن آن را ندارد، این ترکیب منبع استقلال و آزادی است، مخالف و معاند او هرگز نمی‌تواند مستقل باشد ، فقط ادعای استقلال او درست است و بس.