گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: پنجشنبه تاریخ: ۱۶/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۹/۹/۱۴۰۲ ھ ش   امروز هم مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن به تفکیک راه‌های ورودی و کمیته‌های کاری بطور ذیل ارایه می‌شود.   تورخـــم (خط فرضی […]

روز: پنجشنبه

تاریخ: ۱۶/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۹/۹/۱۴۰۲ ھ ش

 

امروز هم مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن به تفکیک راه‌های ورودی و کمیته‌های کاری بطور ذیل ارایه می‌شود.

 

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

 

امروز در تورخم (۲۴۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۷۸۱) تن می‌شوند از سوی کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال بیومتریک گردیدند. از این جمله (۴۲) خانواده به (یو ان ایچ سی آر) و (۱۰۴) خانواده به دفتر (آی او ایم) برای کمک‌های لازم معرفی شد.

 

کمیته‌ی امور مالی:

در کمپ عمری تورخم با (۲۰۸) خانواده‌ی بازگشته کمک‌های نقدی صورت گرفت و برای هر خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی داده شد.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

 

امروز در کمپ عمری (۷۰) خانواده بازگشته به طور موقت جابجا شدند.

امروز در کمپ عمری (۴۵) خیمه و (۸) تشناب مطابق نقشه نصب گردید و در (۱۳۰) ذخیره آب ریخته شد.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

 

در کمپ عمری از سوی کمیته‌ی خدماتی به (۷۰۰۰) مهاجرین غذا و آب تصفیه شده توزیع گردید.

به تعداد (۵۵۰) کمپل، (۳۵۰) بسته آب معدنی، (۴۵۰) جوره چادر، بوت و کرتی، (۳۵۰) بسته مواد غذایی که از سوی نهادهای خیریه جمع آوری شده بود توزیع گردید و همچنان (۱۴۰ هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع شده است.

 

مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چارچوب کمیته‌ی خدماتی فعالیت می‌نماید به تعداد (۳۹۷) عدد سیم‌کارت بطور رایگان به مهاجرین بازگشته توزیع شده است.

به مهاجرین ثبت شده امروز از سوی کمیته‌ی صلیب سرخ نان گرم و از سوی مؤسسه‌ی WFP ۳۰۰ گرام بسکویت و کمک نقدی داده شد.

 

کمیته‌ی اشتغال زایی برای مهاجرین:

 

کمیته‌ی اشتغال‌زایی برای مهاجرین امروز در تورخم (۱۶) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند لیسانس، (۲) تن حافظان، (۱) تن عالم دین، (۲۳۸) تن غریبکار و (۱۹۸) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۴۵۶) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

 

همچنان برای (۲۱۶) هموطنان اطفال در مورد ماین‌های منفجر ناشده، نظافت و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شده است و همچنان به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های ویژه‌ی تفریح و ورزش برایشان راه‌اندازی شده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

 

در مناطق مختلف کمپ عمری و در خط فرضی دیورند با مهاجرین نشست‌ها انجام شد و در باره‌ی طی مراحل به آن‌ها معلومات ارایه شد.

به عبور کننده‌گان در خط فرضی دیورند آگاهی عامه داده شد تا در زمان برگشت به نام مهاجرین امتیازات را نگیرند، هر کس که شناسایی شد پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

با هماهنگی دفتر آی، او، ایم صدها برگه‌ای مهاجرت توزیع شدند.

 

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

 

در ساحه‌ی سپین بولدک (۲۵۸) خانواده که تعداد مجموعی آن (۱۳۷۲) تن می‌شوند‌، ثبت و از سوی وزارت امور داخله بیومتریک گردیدند.

از این جمله (۱۹۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۹۸) تن می‌شوند برای کمک‌های لازم به دفتر (آی، او، ایم) و (۶۵) خانواده دیگر که تعداد مجموعی افراد آن (۳۷۴) تن می‌شوند و سلیپ‌های UNHCR و کارت‌های VRP با خود داشتند؛ به سازمان UNHCR معرفی گردیده است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

 

به تعداد (۶۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۲۱) تن می‌شوند از ولسوالی بولدک و قندهار به ولایت‌های کابل و قندهار انتقال داده شدند و مبلغ (۷۵هزار) افغانی برای کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

 

امروز در کمپ عمری و شوراندام به (۵۰۰۰) مهاجرین غذا توزیع شد و (۸۶ هزار) لیتر آب نیز برایشان آماده شد.

 

امروز از سوی مؤسسه هیلت نت و تیم‌های صحی باران که در چارچوب کمیته‌ی خدمات و امور صحی فعالیت می‌نمایند، (۱۷۶) مریضان تداوی شدند، به (۲۱۴۴) تن واکسین‌های گوناگون تطبیق شده است، سکرینینگ (۹۸۷) تن اجرأ شده است، به (۱۲۴) تن واکسین کرونا تطبیق شده است و از (۱۱) تن دیگر نمونه‌های ملاریا و کرونا گرفته شده است.

 

مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چارچوب کمیته‌ی خدمات فعالیت می‌نمایند، (۴۵۰) عدد سیم‌کارت‌ها را به مهاجرین بازگشته‌ توزیع کرده است.

 

نیمــــــروز

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

 

امروز در ولایت نیمروز (۴۴) خانواده که تعداد افراد شان (۱۵۴) تن می‌شوند از راه ابریشم آمدند و از سوی مسوولان ثبت و بایومتریک گردیدند.

همچنان در ۲۴ ساعت گذشته (۲۲۸۵) مجردین نیز ثبت شده است که (۸۰) تن آن برای کمک‌ها به دفتر (آی او ایم) معرفی گردیده است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

 

امروز پنج شنبه (۲۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۵) تن می‌شوند در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده و تمام امکان زیستی برایشان آماده شد و برای کمک‌های لازم به دفتر آی، او، ایم معرفی گردید.

 

کمیته‌ی امور مالی:

 

در نیمروز از سوی کمیته‌ی مالی با (۹) خانواده ده- ده هزار افغانی کمک صورت گرفت.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

 

با مهاجرین بازگشته در نیمروز خدمات صحی ارایه شد و برایشان آگاهی عامه داده شد.

 

کمیته‌ی مساجد و آموزش:

 

مسوولان کمیته‌ی تنظیم مساجد و آموزش در نیمروز از مهاجرین کمپ پل ابریشم، از مساجد مهاجرین و نقطه‌ی صفری دیدار کرد و به مسوولان راهنمایی‌های لازم کرد.

 

هــرات

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

 

امروز از راه بندر اسلام قلعه هرات (۳۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۶۵) تن می‌شوند به کشور بازگشتند و از سوی مسوولان ثبت و بیومتریک گردیدند.

 

کمیته‌ی امور مالی:

 

امروز در تورخم از سوی کمیته‌ی مالی با (۱۸) خانواده ده- ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت‌.

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.