گام‌های کامیاب امارت اسلامی افغانستان، در راستای رسمیت‌شناسی

اما سرانجام پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، هیچ کشوری آمادهٔ به‌رسمیت‌شناسی این سرزمین نبود، و از آن‌جایی که کشورهای جهان تحت تأثیر آمریکا قرار دارند و بدون مشوره و فرمان آن، کاری انجام نمی‌دهند، با تبلیغات دروغین و زهرآگین آمریکا و اجیران‌شان، برخی کشورها، بزرگان و سران امارت اسلامی را در لیست سیاه قرار داده بودند.

گام‌های کامیاب امارت اسلامی افغانستان، در راستای رسمیت‌شناسی

 

نویسنده: احمدالله مهاجر

 

برای همگان معلوم گردیده است که افغانستان پس از تهاجمات گوناگون فرهنگی، روانی، سیاسی و اقتصادی، با مشکلات و معضلات زیادی روبه‌رو شده و تا اندازه‌ای در این زمینه غرق گردیده که دیگر باور خود را در میان جهان، مبتنی بر این‌که این سرزمین جولان‌گاه تروریسم و کتله‌های ضد بشری قرار گرفته است، از دست داده و به‌ دلیل این‌که بارها مورد تاخت‌وتاز سیاسی قرار گرفته، دشمنان تبلیغات زیادی را جهت انتشار و نهادینه‌سازی باور مزبور در افکار جهانیان و کشورهای منطقه و جهان، راه‌اندازی کردند.

 

اما سرانجام پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، هیچ کشوری آمادهٔ به‌رسمیت‌شناسی این سرزمین نبود، و از آن‌جایی که کشورهای جهان تحت تأثیر آمریکا قرار دارند و بدون مشوره و فرمان آن، کاری انجام نمی‌دهند، با تبلیغات دروغین و زهرآگین آمریکا و اجیران‌شان، برخی کشورها، بزرگان و سران امارت اسلامی را در لیست سیاه قرار داده بودند.

 

البته، باید یادآور شد که قرارگرفتن در لیست سیاه، هیچ‌گونه عیبی به شمار نرفته، بلکه برعکس باعث افتخار ملت مسلمان افغانستان می‌باشد؛ اما سخن اصلی در این‌جاست که آن‌ها با کلمات دروغین و شایعات‌شان، تهمت‌ها و گفته‌های دروغینی را به امارت اسلامی نسبت داده‌اند که سبب شده مردم جهان، امارت اسلامی را یک گروه دهشت‌افکن و مخالف با قوانین انسانی بدانند، و همچنان مسلمانان، امارت اسلامی را مخالف قوانین و اصول اسلامی بپندارند، در حالی که حکومت امارت اسلامی در هرگونه شرایط و ضوابط طراحی‌شدهٔ خویش، اندک‌ترین نکتهٔ منصوص اسلامی را مدنظر قرار داده و اجازهٔ هیچ‌گونه تخطی و سرپیچی از آن را به کسی نمی‌دهد.

 

به هرحال، امارت اسلامی افغانستان، پس از روی‌کارآمدن بار دوم خود، با تلاش و کوشش فراوان، چهرهٔ اصیل اسلامی و انسانی امارت اسلامی را برای جهانیان عرضه داشته و چهره‌های ننگین و زبون دشمنان را به صحنهٔ واقعیت درآورد و نشان داده که امارت اسلامی افغانستان، هرگز خواهان جنگی -چه در داخل و چه بر خارج از کشور- نبوده، و تمامی جنگ‌های گذشته، برخی از برنامه‌ها و دسیسه‌های مشترک آمریکا و ناتو بوده که بر ملت مظلوم‌مان تحمیل گردیده بود.

 

در این اواخر خبرهایی حاکی از «اخراج بزرگان امارت اسلامی از لیست سیاه، توسط قزاقستان» و «سفر وزیر داخلهٔ کشور؛ خلیفه صاحب سراج‌الدین حقانی» در گوش‌ها طنین‌انداز شده‌اند. این‌ها نشانه‌های بارز و آشکاری‌ست بر این‌که کشورهای موجود به حقیقت امارت اسلامی افغانستان پی‌برده و آمادهٔ تعامل نیکو با نظام حاکم می‌باشند

 

این در حالی است که خود قزاقستان نیز کشور اسلامی است، اما از آن‌جایی که تبلیغات رسانه‌ای دشمنان، به‌‌ویژه آمریکا، تمامی مردم جهان را از هر لحاظ در برابر امارت اسلامی افغانستان بسیج کرده بود، آن‌ها نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته بودند.

 

سفر خلیفه صاحب نیز در حالی صورت گرفت که وی فرد مطلوب دشمن بوده، و تا هنوز جایزهٔ ده‌میلیون دلاری که از سوی آمریکا برای قتل/ شهادت و یا گرفتاری وی گذاشته شده بود، برداشته نشده است؛ اما باوجود آن، ملاقات و سفر حج ایشان، به فال نیک گرفته شده و نوید آیندهٔ روشنی را به ملت می‌دهد.

 

این دو مثال و ده‌ها مورد دیگر، تمام‌شان، ثابت‌کنندهٔ این موضوع هستند که امارت اسلامی افغانستان در راستای نشان‌دادن و به واقعیت‌درآوردن چهرهٔ اصیل امارت و نظام اسلامی، بر نردبان موفقیت گام برداشته و برای جهانیان نمایان می‌سازد که افغانستان نمی‌خواهد باری‌دیگر در جنگس ویران‌گر قرار گیرد، و این کشور -بنابر اصول اسلامی و انسانی- هرگز تهدیدی برای سایر کشورها نبوده و از دیگران نیز می‌خواهد تا در امور داخلی کشور هیچ‌گونه مداخلتی نکنند.

در اخیر، باید گفت که عدم مداخله و تهدیدنبودن افغانستان برای سایر کشورها به معنای این نیست که صدای مظلوم شنیده نشود و بر مظالم دیگران مهر سکوت بر لب زده شود، بلکه ما امت اسلامی، دفاع از مسلمانان و بلکه تمامی انسان‌ها را، بدون درنظرداشت‌ اندیشه و مکتب فکری (تا زمانی که در برابر عقیدهٔ ناب اسلامی قد علم نکند) در هر گوشهٔ جهان که باشند، حق مسلم و وظیفهٔ دینی و انسانی خود می‌دانیم، و در این مورد از هیچ‌گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهیم ورزید.