گام‌به‌گام به‌سوی آبادی

نویسنده: محمد   به‌شهادت کارشناسان و آگاهان مسائل اقتصادی کشورها، افغانستان یکی از کشورهای است که از هر لحاظ آمادگی آبادانی، توسعه و گسترش را دارد؛ زیرا منابع و ذخایر آن با وجود دست‌بردهای خارجیان، هنوز هم سرجایشان باقی‌است. معادن گوناگون، ذخایر نفتی، آب‌های فراوان و سایر راه‌های پیشرفت و ترقی که می‌تواند افغانستان را […]

نویسنده: محمد

 

به‌شهادت کارشناسان و آگاهان مسائل اقتصادی کشورها، افغانستان یکی از کشورهای است که از هر لحاظ آمادگی آبادانی، توسعه و گسترش را دارد؛ زیرا منابع و ذخایر آن با وجود دست‌بردهای خارجیان، هنوز هم سرجایشان باقی‌است. معادن گوناگون، ذخایر نفتی، آب‌های فراوان و سایر راه‌های پیشرفت و ترقی که می‌تواند افغانستان را از بحران اقتصادی نجات داده و گام‌به‌گام به سوی خودکفایی سوق دهد.

مسئولین امارت اسلامی این‌روز‌ها با فعالیت‌های‌شان در تمام بخش‌ها، جهانیان را انگشت‌ به‌دهان کرده‌اند، استخراج و پروسس معادن، جلوگیری از هدر‌رفتن آب‌های رودخانه و اعمار بندها جهت تولید انرژی و ذخیرهٔ آب، توسعهٔ فعالیت‌های اقتصادی، برقرارکردن روابط تجارتی با سایر کشورهای همسایه، برگزاری جلسه‌های مشترک با همسایگان و کشورهای منطقه، جهت حفظ منافع مشترک و توسعه دادن تجارت ترانزیت و…

یکی از اقدامات بسیار مهم و نیکی که مسئولین امارت اسلامی این روزها به‌دنبال آن هستند احداث بندهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور است. این بندها فواید بیشماری دارد که در جهت رشد کشاورزی، ذخیره آب‌ها، تولید برق و رونق اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند و از این طریق کشور به خود‌کفایی می‌رسد. این واقعا یک همت بلند، عزم راسخ و راهی برای سرسبز شدن وطن عزیز ماست.

با اعمار این سدها دیگر مردم ما از این جهت هیچ دغدغه‌ای نخواهند داشت. افغانستان با وجود منابع سرشار آبی توانسته‌است فقط از ۳۶ فیصد این‌ آب‌ها استفاده نماید؛ زیرا هر ساله، بخش بزرگی از آب‌های کشور از رود‌خانه‌های مختلف روانه سایر کشورها می‌شد و مردم ما بدون کار و زندگی دنبال این‌وآن بودند، زمین‌ها بی‌ آب‌وعلف، حیوانات و دام‌ها از تنشگی هلاک شدند، دیگران از این آب‌ها بهره می‌بردند و ما برای از دست‌ رفتن و ضایع شدن آن، افسوس و حسرت می‌خوردیم:

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گشتیم. با احداث این سدها، مردم ما با اطمینان و آرامش به کشاورزی و زراعت می‌پردازند، دام‌داری را شروع نموده و از تنشگی و هلاکتِ مال‌های خود بیم نخواهند داشت و خیال مردم از این بابت راحت می‌شود.

یکی از مهم‌ترین آب‌راه‌های که به پاکستان سرازیر می‌شود، رود کنر است که سالیان متمادی کشور همسایه از آن مفت‌ومجانی استفاده می‌کرد، با کنترل و مدیریت درست این آب‌ها و احداث بندها، دیگر مردم ما نگران آب‌ها و از بین رفتن ذخایر آبی نخواهند بود.

همچنان استخراج نفت، استخراج مس، استخراج سنگ‌های قیمتی که با سرعت جریان دارد، ایجاد راه‌های ترانزیت و خط راه آهن، کشور را متحول ساخته و در تمام عرصه‌ها آن را چند قدم جلوتر خواهد برد و به‌امید خدا از سیه‌روزی و بحران فقر و بیچارگی نجات خواهد داد.