کاسا یکهزار، تقویت همکاری و توسعه منطقه‌یی

کاسا یکهزار، شامل ساخت خطوط انتقال برق با ولتاژ بالا به طول ۷۵۰ کیلومتر بوده که از قرقیزستان و تاجیکستان آغاز و سپس به افغانستان و پاکستان منتهی می‌شود. این خطوط ظرفیت انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق را دارا می‌باشد.

پروژه انتقال برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، که به نام کاسا یکهزار (CASA-1000) نامیده می‌شود، یک ابتکار مهم به هدف اتصال منطقه‌یی و همکاری در زمینه تامین انرژی بین کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان است. این پروژه به دنبال بهره برداری از پتانسیل انرژی آبی آسیای مرکزی و رفع کمبود انرژی در آسیای جنوبی بوده که منتج به توسعه اقتصادی و ثبات در منطقه خواهد شد.

مفکوره کاسا یکهزار اساساً برای رفع چالش انرژی کشورهای ذینفع که در تطبیق این پروژه سهیم اند، پدیدار شد. قرقیزستان و تاجیکستان دارای منابع وافر انرژی آبی بوده، به ویژه در فصل تابستان ذوب یخبندان‌ها و بارندگی‌های مداوم باعث افزایش جریان آب در رود خانه‌های این دو کشور می‌شود. با این حال، هر دو کشور زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم را برای بهره برداری کامل از انرژی نداشته و از سوی دیگر، افغانستان و پاکستان طی سال‌های پسین همواره با کمبود انرژی مواجه بوده که این امر فعالیت‌های صنعتی و توسعه اجتماعی را در کشورهای متذکره تا حدی زیاد مختل ساخته است.

هدف عمده پروژه کاسا یکهزار، این است تا صادرات انرژی اضافی قرقیزستان و تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان تسهیل کند. این کار نه تنها کمک خواهد کرد تا کشورهای صادر کننده، انرژی آبی را به منابع پردرآمد تبدیل کنند بلکه برق مورد نیاز کشورهای مصرف کننده را نیز تامین خواهد کرد.

تطبیق پروژه کاسا یکهزار، ضمن تقویت همکاری و توسعه منطقه‌یی، علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز، در رشد اقتصادی و جلب همکاری‌های بیشتر عرصه‌های تجارت و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

کاسا یکهزار، شامل ساخت خطوط انتقال برق با ولتاژ بالا به طول ۷۵۰ کیلومتر بوده که از قرقیزستان و تاجیکستان آغاز و سپس به افغانستان و پاکستان منتهی می‌شود. این خطوط ظرفیت انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق را دارا می‌باشد.

قرار است حین تطبیق پروژه کاسا یکهزار، مراکز اتصال و کنترول در ساحات مرزی کشورهای ذیدخل ایجاد گردد تا از این رهگذر از جریان انتقال برق نظارت مداوم صورت گیرد و در صورت بروز مشکلات تخنیکی، به اسرع وقت به آن رسیده‌گی شود.

کاسا یکهزار، نمونه بارزی از تلاش‌های پیگیری برای تامین منافع مشترک کشورهای ذینفع است. تطبیق این پروژه نیازمندی کشورها به انرژی را مرفوع نموده و در توسعه پایدار و برقراری صلح و ثبات دایمی در سطح منطقه نقش بارزی ایفا خواهد کرد. کاسا یکهزار، به عنوان یک نماد امید برای آینده روشن و اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی عمل خواهد کرد و فواید بی‌شماری را در عرصه‌های مختلف به ذینفعان به ارمغان خواهد آورد.

مزیت چند بعدی پروژه کاسا یکهزار برای افغانستان:

در بخش تامین انرژی: افغانستان طی سال‌های متمادی همواره با کمبود انرژی مواجه بوده که این امر بر مشاغل، صنعت و توسعه اجتماعی اثر منفی گذاشته است. با تطبیق پروژه کاسا یکهزار، دسترسی افغانستان به انرژی مطمین تامین شده و در بسا موارد نیازمندی به برق پایدار مرفوع خواهد شد.

در بخش رشد اقتصادی: تامین انرژی قابل اعتماد برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری حیاتی است. با تطبیق پروژه کاسا یکهزار، فرصت‌های بهتر سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده و فعالیت‌های صنعتی، زراعتی و خدماتی که منتج به اشغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی می‌شود، رونق بیشتر خواهد یافت.

در بخش اجتماعی: دسترسی به برق کیفیت زنده‌گی شهروندان را بهبود می‌بخشد و این امکان را فراهم می‌سازد تا آنان از تسهیلات و امکانات موجود بهره‌برداری لازم نمایند. برعلاوه، اماکن عامه و خصوصی طور اخص، مکاتب، شفاخانه‌ها، دوایر دولتی و… همواره از برق بهره می‌برند. بنابرین، تطبیق پروژه کاسا یکهزار در تحرک فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و عرضه خدمات بهتر در افغانستان نقش سازنده خواهد داشت.

در بخش ادغام در بازارهای انرژی منطقه‌یی: سهمګیری در پروژه کاسا یکهزار، افغانستان را به بازار انرژی منطقه‌یی وصل نموده و زمینه همکاری متقابل را نسبت به هر دور دیگر بیشتر خواهد ساخت. این کار نه تنها در تقویت روابط دیپلوماتیک بین جوانب ذیدخل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های بیشتر را در عرصه‌های توافقات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها، تامین انرژی پایدار و رشد اقتصادی افغانستان فراهم خواهد ساخت.

طور فشرده باید گفت که پروژه کاسا یکهزار در راستای انکشاف پایدار، بهبود ستندردهای زندگی، رشد اقتصادی، اتصال منطقه‌یی، افزایش سطح همکاری متقابل و رفع نیازمندی‌ها، به مثابه یک فرصت طلایی برای افغانستا

ن تلقی می‌گردد.