تحلیل

چهرهٔ حقیقی آمریکا و حقیقت شعار دموکراسی آن

بیش از ۲۰۰ روز است که ملت غزه در خاک‌وخون می‌غلطند، نازی‌های عصر حاضر از هر راه و وسیله‎‌ای برای از بین بردن اهل غزه؛ اعم از کودکان و زنان استفاده می‌کنند و دریای خون به راه انداختند، اما حکومت‌هایی که شعار دموکراسی را سر می‌دهند سکوت کرده‌اند. در این میان، ۱۶ روز است که […]

بیش از ۲۰۰ روز است که ملت غزه در خاک‌وخون می‌غلطند، نازی‌های عصر حاضر از هر راه و وسیله‎‌ای برای از بین بردن اهل غزه؛ اعم از کودکان و زنان استفاده می‌کنند و دریای خون به راه انداختند، اما حکومت‌هایی که شعار دموکراسی را سر می‌دهند سکوت کرده‌اند.
در این میان، ۱۶ روز است که دانشجویان آمریکا از دیدن این همه ظلم و جنایت اسراییل و حمایت همه جانبه‌ی آمریکا و غرب از آن، دست به تظاهرات زده‌اند و به خیابان‌ها آمده‌اند جون عمق فاجعه را درک کرده‌اند.
حیرت‌آور است که با وجود مسالمت‌آمیز بودن این تظاهرات، اما حکومت آمریکا که به ظاهر بزرگترین حامی دموکراسی است و بر کشورهای دیگر از نبود دموکراسی انتقاد می‌کند، ۱۹۰۰ دانشجو را به شکل فجیعی دستگیر و روانه‌ی زندان کرده است.

آنچه که در غزه می‌گذرد یک فاجعه‌ی انسانی است، اما آنچه که در آمریکا می‌گذرد، پوستین میش‌گونه‌ی آمریکای گرگ‌صفت را از سرش کشیده و برای آنانی که مغلوب ظاهر آمریکا و شعارهای حکومت ظالم آن و تبلیغات واهی رسانه‌های آنان بودند، آشکار کرد که آمریکا جایی دموکراسی را مدنظر قرار می‌دهد و از مظلومان حمایت می‌کند که منافعی برای او دربرداشته باشد،‌ اما آن جایی که منافعش در خطر باشند، بدون شک همه‌‌ی حدود انسانی را زیرپا می‌گذارد و آشکارا دست به جنایات هولناکی می‌زند.

دموکراسی در کشورهای قدرت‌مند و قطب‌های منطقه آله‌ای برای فشار بر کشورهای ضعیف و استفاده از ذخایر و منابع آنان است وگرنه دموکراسی به معنای واقعیش اگر عملی می‌شد، ۱۹۰۰ تن از دانشجویان پوهنتون‌های آمریکا که به عنوان طبقه‌ی مثقف و فرهیخته محسوب و شناخته می‌شوند،‌ هرگز بخاطر تظاهرات مسالمت‌آمیز و بالامردن صدای مظلومان در زولانه‌ها نمی‌افتادند.