پیشرفت وطن برخلاف باور مخالفان

نویسنده: محمود فاتح بعد از شکست امـارت اسـلامی در سال ۲۰۰۱ توسط آمریکا و ناتو، آمریکا در افغانستان حکومت جمهوری تشکیل داد؛ حکومتی که زیر استعمار مستقیم آمریکا بود. حکومت جمهوری را آمریکا و جهان در هر زمینهٔ همواره پشتیبانی مالی، سیاسی و نظامی می‌کردند. جهان باور داشت که حکومت جمهوری زیر استعمار آمریکا، افغانستان […]

نویسنده: محمود فاتح

بعد از شکست امـارت اسـلامی در سال ۲۰۰۱ توسط آمریکا و ناتو، آمریکا در افغانستان حکومت جمهوری تشکیل داد؛ حکومتی که زیر استعمار مستقیم آمریکا بود. حکومت جمهوری را آمریکا و جهان در هر زمینهٔ همواره پشتیبانی مالی، سیاسی و نظامی می‌کردند. جهان باور داشت که حکومت جمهوری زیر استعمار آمریکا، افغانستان را به‌گونه‌ای احسن اداره می‌کند.

اما حکومت سابق در ۲۰ سال گذشته با همکاری همه‌جانبهٔ جهان نتوانست افغانستان را به روش خوبی اداره کند. فساد اداری و ناامنی به اوج خود رسیده بود؛ درحالی‌که حکومت سابق ادعای مبارزه با فساد اداری را داشت. افرادی که برای مبارزه با فساد اداری گماشته شده بودند، خود آن‌ها در فساد اداری غرق بودند.

کارشناسان می‌گویند، مقامات کنونی افغان در حالی مبارزه با فساد اداری را در صدر کارهای خود قرارداده‌‌اند که در حکومت قبلی، فساد اداری به اوج رسیده بود و در کنار چالش‌های دیگر، فساد نیز به این حکومت، به میراث گذاشته شده است.

با آمدن حاکمیت امارت اسلامی مسئولین امـارت اسـلامی شب و روز را یکی کردند و برای این ملت خدمت می‌کنند. به برکت زحمات و تلاش‌های مسئولین، امارت اسلامی توانست در مدت ‌کمی افغانستان را طوری اداره کند که جهان حیران بماند؛ درحالی‌که تا اکنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

دوسیه‌های چندین ساله‌ای که در محاکم جمهوریت بودند و حل نشدند، به فضل الهی در این حکومت اسلامی بیشترشان حل شدند.
اکنون ملت افغانستان دیگر بار بر کسانی‌که به مردم و وطن خود خیانت کردند هرگز باور و یقین ندارند؛ چون آن‌ها غیر از منافع خود چیزی دیگر نمی‌بینند.

با آمدن امارت اسلامی، افغانستان بسیار ترقی و گام‌های بالایی در هر زمینه‌ای برداشته است. امیرالمومنین -حفظه الله- در بیشتر بیانات خود مسئولین را تشویق به رفتار خوب با مردم می‌کند؛ چون این ملت از امارت اسلامی است و امارت اسلامی از ملت است.

به توفیق پرودگار، مجاهدین دل‌های مردم را فتح کرده‌اند و باید در این زمینه مجاهدین بیشتر از پیش تلاش کنند، تا دل‌های مردم را به دست بیاورند و تبلیغات منفی دشمنان، فکر و عقیدهٔ مردم ما را خراب نکند.