پیام و هشدار منطقی برای باغیان

خیرخواه سمنگانی خطابم به کسانی است که شرایط موجود کشور از جمله امنیت و پیشرفت‌های اقتصادی را نمی‌بینند و پابه‌پای کسانی می‌روند که خود خارج نشین بوده و فرزندان ملت افغان را به خاطر اهداف خود به کام مرگ می‌سپارند. نخست باید بدانید که ما باید به عنوان یک مسلمان به دین تعلق داشته باشیم […]

خیرخواه سمنگانی

خطابم به کسانی است که شرایط موجود کشور از جمله امنیت و پیشرفت‌های اقتصادی را نمی‌بینند و پابه‌پای کسانی می‌روند که خود خارج نشین بوده و فرزندان ملت افغان را به خاطر اهداف خود به کام مرگ می‌سپارند.

نخست باید بدانید که ما باید به عنوان یک مسلمان به دین تعلق داشته باشیم یا وطن؟
بدون تردید حبّ، عشق ورزیدن و محبت کردن به وطن امرى است طبیعى و فطرى اما انسان مسلمان باید به دین خود انتماء و تعلق داشته باشد.

رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحاب کرام که الگوی امت می باشند از وطن خویش(مکه مکرمه) که عزیزترین مکان برای شان بود به خاطر دین هجرت کردند اما هرگز محبت به وطن را فراموش نکردند.

اگر چند قیاس شما به حال آنان بون بعید است و شما پس از ختم اشغال و دموکراسی از زیر سایه قرآن گریخته‌اید و در فکر دیگر زندگی می کنید. اما باید بدانید که افغان هستید و زاده‌ی مسلمان، دل ما نمی خواهد که شما بیش از این برای اهداف سیاسی کفار چوب سوخت قرار بگیرید!

بنابراین باید انسان مسلمان به دین خود تعلق داشته باشد و به خاطر الله و رضایت او هر کارى که مطابق شرع، دین، قرآن و سنت و منهج سلف امت است را انجام دهد نه بر عکس! نباید هر کارى که دیکته شود، براى وطنش امکان باشد حتى اگر مخالف شرع و دین باشد را انجام بدهد. طوری که شما در این دو سال هیاهوی مجازی را به راه انداخته؛ ذهن یکتعداد انسان های کم علم و کم تجربه را مغشوش ساخته‌اید!

اگر حرکت شما خدایی می بود باید علیه آمریکا که خاک، ناموس، عزت، و شهامت شما را اشغال و تصاحب کرده بود، اقدام و مقاومت می کردید! بناءا قبل از آنکه دیر شود و دروازه های نجات بر روی تان کاملاً مسدود شود؛ بار دیگر از فرصت عفو استفاده نموده بیایید و با عزت زندگی کنید! الآن در کشور ما حاکمیت قرآن که خواست ۹۹٪ مردم مسلمان افغانستان می باشد.بر قرار است و افغان ها در فضای همدلی، صلح و آرامش زندگی می کنند.