هم‌دلی ملت و دولت در رفع مشکلات

نویسنده: محمدداود مهاجر   زلزلهٔ هرات اگرچه از یک طرف حادثه‌ای ناگوار بود که بیشتر از هزار نفر را به کام مرگ فرستاد و غمی بزرگ را بر دوش خانواده‌ها و دولت‌مردان افغان‌زمین نهاد؛ از زاویه و جانبی دیگر اما سببی شد تا مردم و دولت با همدیگر نزدیک‌تر بشوند؛ در کنار هم به‌ایستند و […]

نویسنده: محمدداود مهاجر

 

زلزلهٔ هرات اگرچه از یک طرف حادثه‌ای ناگوار بود که بیشتر از هزار نفر را به کام مرگ فرستاد و غمی بزرگ را بر دوش خانواده‌ها و دولت‌مردان افغان‌زمین نهاد؛ از زاویه و جانبی دیگر اما سببی شد تا مردم و دولت با همدیگر نزدیک‌تر بشوند؛ در کنار هم به‌ایستند و زخم‌های همدیگر را مرهم بگذارند.

هم‌چنان مهاجرت اجباری هزاران‌نفر از هم‌میهنان ما از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان، یک بار گرانی بود که کشور همسایه خواست تا بر ما به‌نوعی فشار بیاورد؛ اما باز هم بزرگان امارت اسلامی، با دیدی مهربانانه این بار را به دوش کشیدند و با ترتیب‌دادن سلسله‌ کمک‌هایی از طرف دولت و مردم غیرت‌مند، نمای همدلی، دلسوزی و وفاداری را به رخ جهانیان کشیدند.

بزرگان امارت اسلامی از همان ابتدای حاکمیت خود با مشکلات متعددی روبرو شدند که فایق آمدن بر آن‌ها بسی مشکل‌ساز بود؛ اما با نصرت الهی بر همهٔ آن‌ها چیره شدند و باعث شد تا خدماتی که آن‌ها برای ملت خود ارائه کنند سبب نزدیکی بیشتر بین دولت و ملت شود.

در حوادث ناگوار هرات و کوچ اجباری مهاجران، تمامی مردم و دولت ما به حرکت درآمدند و با گذاشتن دست در دست همدیگر، باری دیگر خاطرات انصار مدینه و مهاجران مکه را در اذهان تداعی نمودند.

کارمندان معمولی حکومت هم، آنانی که بسیار معاشی اندک دارند، از این نوع مساعدت‌های ملی خود را دور نگه نداشتند و بلکه شریک غم قرار داده و هر یک از ایشان به مقداری -ولو اندک- کمک کردند.

بسیاری از کارمندان، به‌خاطر امداد‌رسانی به مهاجران، ده‌فیصد از معاش یک‌ماه خود را به آنان اختصاص دادند.

تاجران و ثروتمندان ما میلیون‌ها افغانی پول کمک کردند. تیم‌های مختلفی از وزارت‌های امارت اسلامی از دفاع و داخله گرفته تا شاروالی کابل، جهت اطمینان از کمک‌رسانی دقیق و شفاف و تسهیل در این قضیه، به ساحات مختلف مرزی تشکیل شدند و این روند را زیر نظارت دقیق دارند.

در مجموع، توجه لازم، برنامه‌ریزی عالی و پیگیری مشکلات مالی و اجتماعی این ملت، برگ برنده‌ای است که امارت اسلامی را روزبه‌روز محبوب‌تر و ریشه‌‌اش را پایدارتر می‌کند.

ما از ملت هستیم و ملت از ما!