نشست فراری‌ها در مسکو

نویسنده: محمود فاتح ملت افغانستان از چندین دهه تا اکنون بردگی کسی را قبول نکردند و به‌خاطر اسلام و وطن، جان و مال خود را قربان کردند. با ابرقدرت‌ترین کشورها با دست خالی جنگ را آغاز کردند و جنگیدند تا اینکه آنان را به زانو درآوردند.   آن عده‌ از غلامانی که تا چندی پیش، […]

نویسنده: محمود فاتح

ملت افغانستان از چندین دهه تا اکنون بردگی کسی را قبول نکردند و به‌خاطر اسلام و وطن، جان و مال خود را قربان کردند. با ابرقدرت‌ترین کشورها با دست خالی جنگ را آغاز کردند و جنگیدند تا اینکه آنان را به زانو درآوردند.

 

آن عده‌ از غلامانی که تا چندی پیش، با ملت خود خیانت و برای نابودی افغانستان گام بر می‌داشتند، اکنون بار دیگر در مسکو جمع شده‌اند تا خیانت‌هایی که از سال‌ها با ملت کرده‌اند را با روشی دیگر آغاز کنند!

 

احمد مسعود همراه فراری‌های دیگر در جلسهٔ مسکو اشتراک کردند تا از خون ملت، در خارج از کشور عیش و عشرتی کنند؛ اما از این بی خبر هستند که اکنون اکثریت ملت افغانستان بیدار شده‌اند و از خیانت‌هایی که در ۲۰ سال گذشته با نام رهبران افغانستان کرده‌اند، آگاه اند.

 

اکنون در افغانستان حاکمیت در دستان افغان‌ها است و هرگز بر دستورات خارجی‌ها عمل نمی‌کنند. اکنون ملت از حاکمان اصلی کشور راضی هستند و باری دیگر بردگی را هرگز قبول نمی‌کنند.

 

قابل ذکر است جلسه‌ای که در مسکو برگزار شد، ملت از این جلسه استقبال نکرد؛ بلکه برعکس، ملت واکنش خود را نشان دادند؛ پس برای آن عده از هم‌وطنان که فریب غلامان را خورده‌اند بهتر است تا از راه گمراهی برگردند که این راه راه بدبختی دنیا و آخرت است.

 

امارت اسلامی کمیسیونی تشکیل داده تا افرادی که از کشور فرار کرده‌اند را باز به کشور برگرداند. اکنون به فضل خداوند در کشور امنیت برقرار است و امارت اسلامی به کسانی‌ که خارج از کشور هستند می‌خواهد تا به کشور برگردند و سرمایه خود را در کشور بیاورند و برای آبادانی افعانستان با ما همکاری کنند.

 

امارت اسلامی خواهان روابط خوب با کشورهای منطقه است. باید کشورهای دیگر نیز مخالفین امارت اسلامی را اجازه ندهند تا در کشورشان بر خلاف منافع افغانستان فعالیت کنند تا روابط ما پایدار بماند.