نشست ابتکار همکاری منطقوی

نویسنده: محمد بدون شک یکی از بهترین‌ راه‌های جلب اعتماد متقابل کشورها، برگزاری جلسه‌های مشترک اقتصادی، سیاسی و تعاونی بین کشورهاست. کشورهای همسایه برای این‌که تعاملات‌شان را بیفزایند باید همواره هیئت‌ها و نمایندگان‌شان بین کشورها آمد‌وشد داشته باشند. از آن‌جایی که اهمیت استراتیژیک افغانستان بر هیچ کسی پوشیده نیست، کشورهای همسایه‌ و منطقه همواره به […]

نویسنده: محمد

بدون شک یکی از بهترین‌ راه‌های جلب اعتماد متقابل کشورها، برگزاری جلسه‌های مشترک اقتصادی، سیاسی و تعاونی بین کشورهاست. کشورهای همسایه برای این‌که تعاملات‌شان را بیفزایند باید همواره هیئت‌ها و نمایندگان‌شان بین کشورها آمد‌وشد داشته باشند. از آن‌جایی که اهمیت استراتیژیک افغانستان بر هیچ کسی پوشیده نیست، کشورهای همسایه‌ و منطقه همواره به این کشور نیاز داشته‌اند؛ زیرا آبادانی و توسعهٔ آن، دریچهٔ رشد و پیشرفت را برای کشورهای همسایه می‌گشاید و امنیت آن باعث می‌شود کشورهایی که با آن مرزهای مشترک دارند، نیز از این نعمت برخوردار شوند. کشور افغانستان نیز به نوبهٔ خود برای پیشرفت، توسعه، ترقی، ایجاد برنامه‌های مشترک، فعالیت در منطقه و تعامل مثبت‌وسازنده با کشورهای منطقه و همسایه، نیاز دارد؛ زیرا یک کشور با داد‌وستد، صادرات‌ و واردات و ارتباط با همسایگان به آبادانی و عمران نزدیک‌تر می‌شود. از قدیم‌الایام پیوند بین کشورهای همسایه ناگسستنی بوده و این ارتباط باید همچنان دوجانبه و

متقابل باشد، تا این کشورها بتوانند در بخش‌های مختلف باهم کار نمایند. امارت اسلامی افغانستان از همان ابتدای فتح، اعلان نموده‌ که می‌خواهد با تمام کشورهای همسایه ارتباط نزدیک و دوستانه داشته باشد و واقعا امارت اسلامی با گذشت بیش از دو سال در تمام ابعاد و زمینه‌ها برای جهانیان ثابت ساخت که رویکرد آن تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است.

اگر کشورهای همسایه واقعا خواهان همکاری هستند؛ راه‌های فراوانی برای افزایش تعامل مثبت، اعتماد‌سازی و هماهنگی بین کشورها وجود دارد. از سوی دیگر فعلا افغانستان با امنیت کامل، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های متعدد است، کشورهایی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند می‌توانند در تمام بخش‌ها، پروژه‌های بزرگی را شروع کنند.

پیام این جلسه برای کشورهای همسایه و جهان این است: همان‌طوری که ما در امور داخلی کشور شما مداخله نمی‌کنیم و بر شیوهٔ حکومت‌داری شما ایراد نمی‌گیریم لطف کنید، شما نیز از مداخله در امور داخلی کشور ما پرهیز نموده و با ما وارد تعامل مثبت و سازنده شوید تا از این طریق بتوانیم که با یکدیگر همکاری نموده و اعتماد یکدیگر را جلب کنیم و به یکدیگر اطمینان بدهیم که ما به چیزهایی که می‌گوییم باور داریم و آن‌را عملی می‌سازیم.