تحلیل

مکثی به سمینار و نصائح امیرالمومنین -حفظه‌الله- در کابل

می‌توان پیام این سیمنار را به افغان‌ها چنین انعکاس داد که مسئولین امارت‌اسلامی هر فرد این ملت را بسان فرزند و هر خانه‌ای را خانه خود می‌دانند و به جدیت کامل در پی‌بهبودی اقتصادی، معیشتی و معنوی این‌ ملت می‌باشد‌.

سمیناری در ولایت کابل در مقر وزارت داخله برای والی‌ها و قومندان‌های ۳۴ ولایت برگزار شده بود که امیرالمومنین -حفظه الله- در این سمینار حضور یافته و با والی‌ها و قومندان‌های ۳۴‌ولایت دیدار کردند که این جلسه و نصائح امیر‌المومنین -حفظه الله- از زوایایی مختلف برازنده‌ای کنکاش و بحث هستند.

نکته اهم این سمینار که اذهان را به خود جلب و چشم‌ها را خیره می‌سازد حضور امیرالمومنین، -حفظه الله- والی‌ها و قومندان‌های ۳۴ ولایت به پایتخت کشور در زیر یک‌ سقف می‌باشد که این نمایانگر اطمینان خاطر مسئولین امارت اسلامی در ابعاد امنیتی می‌باشد.

جمله‌ای شایان‌توجه این است که با این حضور گسترده و پر شور مسئولین ولایات و امیرالمومنین -حفظه الله- در ولایت کابل کوچکترین راه‌بندی و اذیت به شهروندان پایتخت‌نشین نرسیده است این در حالی است که در اداره‌ کابل آمر یک‌ حوزه و شاروال وقتی از یک‌ طرف شهر به طرف دیگر سفر می‌داشت راه‌بندان،‌ انسداد ترافیکی و مسبب اذیت شهروندان می‌شد و اگر رئیس جمهور و فرد دوم و سوم کشور اراده سفری را داشت که به طریق اولی سرک‌های مورد نظر بسته و تمام شهر حالت امنیتی به خود می‌گرفت.

این نکته هم قابل ذکر است که حضور امیر المومنین -حفظه الله- و تمام مسئولین طراز اول ولایات در این سمینار باعث سکتگی و تعطیلی موقت هیچ پروژه و برنامه خورد و کلان در سطح کشور نشد نه پروژه کمک رسانی به سیلاب‌زدگان ولایت بغلان به توقف موقت مواجه شد و نه تخریب کشت کوکنار در ولایت بدخشان و ولایات دیگر که این‌ نکته نشان از حکومت داری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد و این تجمع و حضور پرشور مسئولین به جهانیان می‌رساند که اطاعت و فرمان‌برداری اصل مهم در حکومت داری امارت اسلامی است که برای تمام شئون فرمان واحد و منبع واحد وجود دارد که آن فرمان منحصر و مختصر به امیر المومنین حفظه الله می‌باشد.

لحظه حائز اهمیت و گرانبها حضور و نصائح امیرالمومنین -حفظه الله- در این سمینار بوده است که سخنان ایشان متبلور و موج‌زنان از غمخواری به ملت افغان و عموم‌ امت مسلمه بوده است که چکیده‌ای نصائح امیرالمومنین -حفظه الله- را بیان می‌دارم:

۱. اتحاد و اتفاق رمز پیروزی می‌باشد، باید متحد و متفق باشیم، چون معیت الهی در همکاری اطاعت و وحدت نهفته است؛
۲. از ازدواج‌ها‌ی غیرضروری و حج‌های نفلی و عمره خود را باز دارید؛
۳. گرفتن هدایات و تحایف ممنوع و بزرگترین خیانت محسوب می‌شود؛
۴. والی‌صاحبان باید بدون وقفه و تعطیلی به همه امورات مردم رسیدگی کند و باید برخورد نرم و محبت آمیز که مسبب قوت قلب و خوشحالی ملت از دولت می‌شود داشته باشید؛
۵. مطرح نمودن مسائل زبانی، قومی و منطقوی باعث تخریب نظام می‌شود هر کس چنین افکاری داشته باشد به‌درد نظام اسلامی نمی‌خورد؛
۶. بدانید که با با نام و القاب صاحب شهرت نمی‌شوید بلکه با خدمت به خلق الله، تقوا و اصلاح شهرت کسب می‌کنید؛
۷. حافظ منافع مسلمان‌ها باشید؛
۸. قبل از تعمیر دنیای مردم دین آنها را تعمیر کنید دین باید در اولویت باشد.

می‌توان پیام این سمینار را به افغان‌ها چنین انعکاس داد که مسئولین امارت‌اسلامی هر فرد این ملت را بسان فرزند و هر خانه‌ای را خانه خود می‌دانند و به جدیت کامل در پی‌بهبودی اقتصادی، معیشتی و معنوی این‌ ملت می‌باشد که و این تجمع عظیم از مسئولین در زیر یک سقف و نصائح دُر‌گونه‌ای امیر‌المومنین -حفظه‌الله- گویایی این حقیقت هستند.