منزل دروغ کوتاه است!

 محمود احمد نوید (تکذیبیه ادعای جدید صالح) صالح از جای گرم و نرم و بی خیال از انبوه غم و اندوه فراوان مملکت با استفاده از فیسبوک شخصی خود اطلاع رسانی کرده و با پوست کردن چند پیام فکر میکند ملت حافظه ندارد، یا تاریخ وی را نمی شناسد و یا مردم افغانستان از شخصیت […]

 محمود احمد نوید

(تکذیبیه ادعای جدید صالح)

صالح از جای گرم و نرم و بی خیال از انبوه غم و اندوه فراوان مملکت با استفاده از فیسبوک شخصی خود اطلاع رسانی کرده و با پوست کردن چند پیام فکر میکند ملت حافظه ندارد، یا تاریخ وی را نمی شناسد و یا مردم افغانستان از شخصیت مذبذب و پریشان حال وی آگهی ندارند؛ صالح که به لطف امریکا با جملۀ تاریخی «سپاس امریکا!» بر گرده های ملت به حیث معاون سمبولیک ادارۀ مضمحل کابل نقش بازی می کند گاهی چنان سرخوش از زرق و برق کاخ خویش است که پاک فراموش می کند که ارگ کابل جای سناریوسازی نیست و با سناریو نمی تواند بی کفایتی و یا دست داشتن خویش در رویدادهای خونین اخیر را توجیه کند.

حتما همه می دانند در راستای خوش خدمتی به امریکا در این واپسین ایام چنین آدم هایی (امثال صالح و دانش) به کار امریکا بود که از یکطرف بر رفتن امریکا اشک تمساح ریخته و از طرفی با استفاده-جویی و هنرنمایی از شیوه های خاص استخباراتی در تلاش جعل هویت، جعل رویدادها، جعل واژه ها و خلاصه جعل مصطلحات سیاسی باشند و به گمانشان هم آب را را گل¬آلود کرده وانگهی صیاد کلان ترین ماهی ها نیز خودشان باشند.

صالح فراموش کرده در دنیای مدرن امروز دروغ بیش از هر زمانی دگر خیلی سریع رنگ می بازد و منزل دروغ خیلی کوتاه است کوتاه تر از آنچه که در مخیلۀ کوچک امثال وی بگنجد؛ به عبارت ساده تر صالح که این روزها بدترین تاکتیک های جنگی را در حذف علماء، اندیشمندان، محلصین، استعدادها و بیدارگرایان ملت را شیوۀ کار خود قرار داده و تکان دهنده ترین جنایات را مرتکب می شود و انگهی با وقاحت تمام آمده و فریاد می زند که فلان گروه مثلا مسئول حمله بر فلان قسمت شهر است و چند پوست فیسبوکی را بالا کرده، چند شعار را نثار کرده و دست آخر هم به ریش همه بخندد و بگوید موضوع تمام شد.

مگرنمی داند که مشکوک ترین و متهم ترین فرد جنایت های فردی و گروهی اخیر در شهر کابل و بعضی کلان شهرها خود شخص وی و یا مشخصا حلقات منسوب به وی است، و شاید از نگاه وی و زرخریدانش با یک مقدمه چینی ساده و بافتن چند سناریویی خیالی می شود موضوع را مختومه اعلان کرد لکن حقیقت چنین نیست چرا که ملت عزیز افغنستان که تا هنوز از شوک درد و غم فاجعه حمله بر پوهنتون کابل بیرون نیامده ضمن آنکه آن واقعۀ دردناک را فراموش نکرده کاملا از دست های پشت پردۀ آن جنایات کم و بیش آگاه بوده و می دانند که نه اراجیف صالح که در روز حادثه از داعش جرم زدایی می کرد قابل پذیرش است و نه هم دستگیری فرد پنجشیری که به اصطلاح امروز خبرش را در برگۀ فیسبوک خود بازنشر کرده و مثل گذشته یک فیلم آماتور، بی سند و بی دلیل انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه رفت؛ چرا که مجاهدین الحمدلله قدر علم، عالم، محصل، مسجد و مدرسه را در جامعۀ مسلمان و افغانی خود خوب می دانند و نیز این را هم خیلی هم خوب می دانند که چه کسانی در پی تزریق طرح های غلامی و اجنبی پرستی در نسل جوان بوده و چه کسانی در واقع دشمن علم، فرهنگ، ارزشهای اسلامی، ملی و بومی کشور عزیز ماست.

واقعیت اینست که ملت عزیز افغانستان خیلی مردم قابل تحمل هستند که امثال غنی و صالح را تحمل دارند و یا شاید از مجبوریت اشغال فعلا چارۀ برایشان نمانده؛ اما قطعا با دروغگویان، خاینین، جنگسالاران، دشمن علم و ادب و ارزشهای اسلامی و افغانی کاملا بلد هستند چه رویه وسلوکی اختیار کنند، و دیری نخواهد انجامید که این طشت رسوایی از بام صالح و غنی به زمین اُفتد و ملت بهتر با قصابان گوشت و پوست فرزندان خود آشنا شوند.