ملت حوزه غرب درد شما، درد ماست!

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی حوادث طبیعی و ابتلاهای الهی بنابر موعد آن برای مسلمانان یا انسان ها می‌رسد، دیروز حوزه غرب کشور خصوصا ولایت باستانی هرات شاهد چندین زلزله پی در پی بود، که در این رویداد ها تعداد زیادی از ملت شریف هرات شهید، زخمی و یاهم مفقود گردیده و در زیر آوارهای اماکن […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

حوادث طبیعی و ابتلاهای الهی بنابر موعد آن برای مسلمانان یا انسان ها می‌رسد، دیروز حوزه غرب کشور خصوصا ولایت باستانی هرات شاهد چندین زلزله پی در پی بود، که در این رویداد ها تعداد زیادی از ملت شریف هرات شهید، زخمی و یاهم مفقود گردیده و در زیر آوارهای اماکن مسکونی قرار گرفتند.

تیم های امداد رسان از ولایت های همجوار برای نجات و کمک نمودن به متضررین حادثه شتاب کردند، و با برادران متضرر خود شانه به شانه برای نجات آنها گام نهادند، و در ساعات نخست چرخ بال های مربوط به وزرات محترم دفاع ملی به پرواز در آمده‌، و برای کمک رسانی با متضررین شتافتند، تیم های صحی نیز از ولایت هلمند جهت کمک رسانی برای مصیبت زدگان اعزام گردیدند.

باوجود تلاش های مسئولین به علت دور بودن راه تا پایان روز به طور کامل به قریه‌جات دور دست کمک های مالی خوراکی و غیر خوراکی نرسیده که سبب تلفات بیشتر گردیده است، بناءا جای دارد مراجع مربوطه دولتی برای رساندن خدمات بهتر سهولت های وسیع را فراهم نمایند تا برای متضررین این حوادث کمک ها به طریقه احسن رسانیده شود.

و همچنان از بنیاد های خیریه، تجاران عزیز، مراجع کمک رسان دولتی، مؤسسه های خیریه و دیگر افراد، اشخاص و گروه های خیررسان تقاضا مندیم تا به کمک و همکاری برادران مصیبت زده خود شتافته و کمک های صحی، خوراکی و غیر خوراکی را برای آنها فراهم نمایند، چون ملت مسلمان مانند بک جسد واحد می باشند که درد یک عضو، عضو دیگر را بر حال نمی ماند، ماهم در غم و اندوه برادران که در حوزه غرب متضرر گردیده اند و خصوصا هراتیان عزیز که بیشتر از همه عزیزان، بستگان، اعضای محترم فامیل شان را از دست داده اند اظهار غم شریکی نموده و از رب لایزال برای شهدا جنت الفردوس و برای زخمی‌ها شِفای کامل و عاجل استدعا داریم.