معضله فلسطین و خاموشی جهان اسلام!

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی بیش از ۷۰ سال می شود که فلسطین و ملت مظلوم آن در زیر شکنجه، ظلم، بمباردمان های مهلک و مخرب نیروهای صهیونیستی قرار دارند که، تعداد شهرهای فلسطین نیز هم اکنون در تحت اشغال نیروهای اشغالگر اسرائیلی قرار دارد و در آن مناطق زندگی مردم فلسطین با وحشت و بربریت […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

بیش از ۷۰ سال می شود که فلسطین و ملت مظلوم آن در زیر شکنجه، ظلم، بمباردمان های مهلک و مخرب نیروهای صهیونیستی قرار دارند که، تعداد شهرهای فلسطین نیز هم اکنون در تحت اشغال نیروهای اشغالگر اسرائیلی قرار دارد و در آن مناطق زندگی مردم فلسطین با وحشت و بربریت سپری می شود، تمام حقوق شهروندی، انسانی و آزادی آنها سلب گردیده است.

 

اسارت، شهادت و به بند کشاندن اطفال، زنان، پیر و برنای آنها یک امر عادی می باشد، نیروهای اشغالگر از هیچ نوع ظلم و جنایت در مقابل مردم عام آن دیار کوتاهی نمی‌کنند، و با سخت ترین افزار و وسائل بدست داشته خویش به شکنجه مردم ادامه می دهند، بنیادهایی که داد از حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال را در جهان سر می دهند خاموش نشسته اند و به ظلم و بربریت آنها نظاره گر می باشند، و هیچ نوع واکنش در قبال مظالم نیروهای اشغالگر نمی دهند، سازمان بین الملل در قبال اشغال مناطق فلسطین که مخالف کنوانسیون های این سازمان می باشد و در خواب عمیق قرار دارد، و از این معلوم می شود که اینها فقط در پی تخریب سرزمین فلسطینی و تماشاگر بر نیروهای اشغالگر بوده و همه صداهایی که برای حقوق بشر سر می‌دهند جز فریب جهان اسلام چیزی دیگری نمی باشد.

 

 

اما علی رغم همه این مظالم، ایستاده شدن و حمایت جهان کفر از اسرائیل که آنها علنا با ارسال طیاره های پر از مهمات و اعلامیه های صادر شده از طرف آن کشور ها و حمایت علنی آنها از اسرائیل و خاموشی جهان اسلام در قبال ملت فلسطین که یک امر نهایت تکان دهنده می باشد که با وجود اردوی منظم و مجهز خود این کشور های بنام اسلامی هیچ نوع واکنش در قبال مظالم اسرائیل ندارند و دست زیر الاشه نشسته اند، به تخریب اماکن ملکی، بمباردمان، و به شهادت رساندن مردم فلسطین خصوصا غزه به مثابه یک تماشاچی نظاره می‌کنند، امید است که جهان اسلام مسئولیت دنیوی و اخروی خویش را در قبال ملت فلسطین و حمایت از آنها که قبله اول مسلمانان بوده ادا نمایند، تا به آواره گی و مظالم که در قبال ملت فلسطین انجام می شود نقطه پایان گذاشته شود.