ما هنوز یک‌ پله را پیموده‌ایم!

نویسنده: سائس سعیدی از آغاز پیدایش عالم تا کنون، پیروان حق و باطل با هم در ستیزاند که در این میان گرویدن به جبههٔ حق و تلاش برای اقامهٔ حق، امری‌ست بسا مهم که مؤمنان حقیقی در این راستا قدم نهاده و تلاش می‌ورزند. آن‌چه برای عموم مردم‌ها عیان است، این است که در کشور […]

نویسنده: سائس سعیدی

از آغاز پیدایش عالم تا کنون، پیروان حق و باطل با هم در ستیزاند که در این میان گرویدن به جبههٔ حق و تلاش برای اقامهٔ حق، امری‌ست بسا مهم که مؤمنان حقیقی در این راستا قدم نهاده و تلاش می‌ورزند.

آن‌چه برای عموم مردم‌ها عیان است، این است که در کشور اسلامی افغانستان، جبههٔ حق «ملت افغان» بعد از پیکار، ستیز، مبارزات خستگی ناپذیر و قربانی‌های بی‌شمار، توانستند جبههٔ باطل؛ یعنی «آمریکا و متحدانش» را شکست داده و زمین‌گیر نمودند.

بلی!

ملت افغان، پس از بیست‌سال اشغال و مبارزات تن‌به‌تن، با وجود تمام مشکلاتی که فرا راه‌شان قرار داشت، سرانجام پیروز میدان نبرد شدند و بزرگ‌ترین آرمان‌شان که برچیده‌شدن اشغال و برپایی یک حکومت اسلامی بود، متحقق شد.

اما سؤال این‌جاست که آیا با برپایی نظام اسلامی و برچیده‌شدن گلیم اشغال، قلهٔ شامخ موفقیت را پیموده‌ایم یا خیر؟

مشخص است که جواب خیر است؛ زیرا هنوز ففط یک پله از این مسیر طولانی موفقیت را پیموده‌ایم و آن‌هم تسلط بر جغرافیای کشورمان می‌باشد!

درست است که این امر، یک موفقیت بزرگ و سترگ است که برای آن بهای سنگینی پرداخت نموده‌ایم و درخور ستایش است؛ ولی نباید به این بسنده کرد؛ زیرا این ایستگاه موفقیت ما نیست، بلکه به‌خاطر رسیدن به قله‌های شامخ و بلند موفقیت، باید گام‌به‌گام این مسیر را واکاوی نموده و بپیماییم!

ملت افغانستان که در طول این بیست‌سال، زیر سایهٔ اشغال می‌زیستند، افکار و عقاید اسلامی‌شان به شدت مورد تهاجم فرهنگیِ متجاوزان قرار گرفته است، که دمیدن دوبارهٔ روح در کالبد چنین ملتی و بیدارکردن آن، خود زحمات فراوان و بی‌وقفه‌ای را خواستار است، تا هدف اساسی خود را درک نموده و از مسیز منحرفی که در آن است، بازآید!

اشغال‌گران پس از رانده‌شدن‌شان دست‌بالای‌دست ننشسته‌اند و این مرتبه برای نیرنگی متفاوت، تمام ساز و برک‌شان را به میدان آورده‌اند و از طریق جنگ رسانه‌ای، در صدد ایجاد تحول و دگرگونی فکری این ملت‌اند، تا از این طریق بتوانند هویت و اصالت اسلامی و افغانی این ملت را از بین برده و تغییر دهند، تا این حرکت سرپوشی برای شکست نظامی‌شان قرار گیرد.

در چنین وضعیت و برهه‌ای که ملت‌‌مان از یک‌طرف به بازسازی فکری نیاز دارد و از طرفی دیگر دشمن برای دودسته‌نمودن افکار و تزریق عقاید پرسیده و منسوخ‌شدهٔ خود در اذهان این ملت، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و سرسام‌آور می‌کند، به این نتیجه می‌رسیم که ملت افغان هنوز یک‌پله از مسیر طولانی موفقیت را پیموده‌اند و برای پیمودن این مسیر طولانی، دقیق و هدف‌مند تلاش بکنیم.

همهٔ‌مان بدانیم که این مسیرمان ایستگاه ندارد و برای پیمودن آن، شبانه‌روز باید در تلاش باشیم.