تحلیل

مالیات کشور؛ از عدالت امارت تا غارت جمهوریت!

ملا محمد‌ناصر آخوند، وزیر مالیه در نشست خبری در مورد معافیت و تخفیف مالیه اصناف گفت: براساس حکم ویژه عالیقدر امیرالمؤمنین -حفظه‌الله- پرداخت مالیه شماری از اصناف کاملاً معاف شده است. وی افزود، اصنافی‌ که تا دو میلیون افغانی در سال فروشات دارند، از پرداخت مالیه کاملا معاف شده‌اند و اصنافی‌ که اضافه‌تر از دومیلیون […]

ملا محمد‌ناصر آخوند، وزیر مالیه در نشست خبری در مورد معافیت و تخفیف مالیه اصناف گفت: براساس حکم ویژه عالیقدر امیرالمؤمنین -حفظه‌الله- پرداخت مالیه شماری از اصناف کاملاً معاف شده است. وی افزود، اصنافی‌ که تا دو میلیون افغانی در سال فروشات دارند، از پرداخت مالیه کاملا معاف شده‌اند و اصنافی‌ که اضافه‌تر از دومیلیون در سال فروشات دارند، پرداخت مالیه آن‌ها از ۰.۵ درصد به ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

این حکم که بیشتر متوجه بازرگانان می‌شود، قلوب همه ملت را خوشحال ساخته و مورد استقبال عموم شهروندان کشور قرار گرفته است. چنین حکم‌هایی در این حالت سخت که امارت‌اسلامی تحت شدید‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و هنوز به رسمیت شناخته نشده است تا از حقوق اصیل خود در سطح جهان بهره‌مند شود؛ اما باز هم برای خوشحال کردن ملت و زدودن غم‌ها از چهره این ملت اولویت‌شان را کاهش مالیات، رشد و ترقی اقتصادی این جامعه قرار داده است و با دست‌زدن به چنین اقدام که در تاریخ کشور کم سابقه است، ثابت شد که غم‌خوار و دلسوز واقعی این‌ ملت فقط و فقط امارت‌اسلامی است و بس!‌ و هنوز بزرگان امارت‌اسلامی در پی این هستند تا به هر نحوی شده در آینده‌ رفاه و آسایش بیشتر را به ملت از طرق مختلف تزریق کنند.

متاسفانه در اداره جمهوریت به طول بیست‌سال اشغال با آنکه میلیارد‌ها دالر در این سرزمین بسان باران بر سر حکومت‌داران از طرف آمریکا فرود آمد؛ اما نه تنها آنقدر پول هنگفت سبب نشد تا مالیه از شانه‌های این‌ ملت از طرف حکومت‌داران تخفیف داده شود که حتی پول بیت‌المال را غارت کردند و برای‌ خود شرکت‌ها ساختمان‌‌ها و کارخانه‌های مدرن و مجهز در اروپا و آمریکا ساختند. در این حالت اسفناک شرم‌آور‌‌تر از همه این بود که بعد از سقوط جمهوریت همه شاهد این بودیم میلیون‌ها قرضه از برق و دیگر معاملات بین الدولی افغانستان بر‌شانه‌های ملت مانده بود که به لطف عزم راسخ بزرگان امارت اسلامی برای زدودن فساد قرض‌ها ادا شد، پروژ‌های بزرگ در سطح کشور زیر کار گرفته شده است و حال در مالیه تخفیف و معافیت آمد. این است فرق حکومت اسلامی که قوانین شریعت در آن‌ به طور کامل اجراء می‌شود با حکومتی که قوانین سکولاری و دست ساخته‌ای بشری در آن تطبیق می‌شد. در حکومت سکولاری جمهوریت، اولویت جیب شخصی و رفاه خانواد‌ه‌های دولت‌مردان بود؛ اما امارت اسلامی بر عکس آستین همت را برای آسایش و رفاه ملت بالا زده است.