لطفا رسانه‌ی رژیم کابل نباشید

عمار زرنجی مجاهدین امارت اسلامی با کمک و یاری الله متعال، ولسوالی‌های زیادی را در اکثر ولایات افغانستان فتح کرده و بیرق زیبای سفید را برافراشته اند. در طرف مقابل، سربازان رژیم کابل توان مقابله با سربازان امارت اسلامی را نداشته و بدون کدام مقاومت با شکست و ناکامی مواجه شدند. از آن‌جایی‌که دشمن در […]

عمار زرنجی

مجاهدین امارت اسلامی با کمک و یاری الله متعال، ولسوالی‌های زیادی را در اکثر ولایات افغانستان فتح کرده و بیرق زیبای سفید را برافراشته اند. در طرف مقابل، سربازان رژیم کابل توان مقابله با سربازان امارت اسلامی را نداشته و بدون کدام مقاومت با شکست و ناکامی مواجه شدند.

از آن‌جایی‌که دشمن در عرصه نظامی شکست خورده و هیچ انگیزه‌ای  برای جنگیدن ندارد، رژیم کابل وارد جنگ رسانه‌ای شده و در عرصه افکار عمومی فعالیت دارد تا از این طریق بر شکست و ناکامی‌‌های شان پرده بیاندازند و اذهان مردم را مشغول کرده و سرگرم اکاذیب رسانه‌ها بسازند، تا فرصتی برای درک کردن حقیقت نداشته باشند. هدف از این دروغ‌بافی‌ها تنها تصرف افکار عمومی و دوام سلطه نامشروع شان است.

جنگ رسانه‌ی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های جنگ نرم و جدید است. متاسفانه، بسیاری از رسانه‌های به اصطلاح آزاد، بر خلاف شعارهای شان، درین راستا دانسته و یا دانسته به کار برده می‌شوند. چنانچه برای تحقق اهداف و آرمان‌های ژریم کابل، انجام وظیفه می‌نمایند، بر شکست‌ نظامی ژریم پرده انداخته و ناکامی آن‌ها را به عناوین گوناگون توجیه می‌کنند.

دولت فاسد، که از آغاز کارش به تبلیغات و شایعات تکیه داشته، شماری زیادی از رسانه‌ها را با تحریص و تمویل؛ هم‌زبان خود ساخته اند و رسانه‌ها نیز به‌جای ایستادگی بر اصول ژورنالیستیک، تن به معامله داده اند و در اخفای فسادهای روزافزون و ناکامی‌های آشکارای دولت، تلاش کرده اند پرده بیاندازند.

اما با حضور و فعالیت گسترده‌ی افغان‌ها در رسانه‌های اجتماعی، اکنون اینگونه تلاش‌های مغرضانه بی‌معنا و بی‌اثر شده است. افغان‌ها درک می‌کنند که رسانه‌ها آن‌چه را که حقیقت است به نمایش نمی‌گذارند و گفتار و رفتار شان فرمایشی است.  از همینست که مطالب پروپاگند آمیز علیه طالبان را جدی نمی‌گیرند و فوری به آدرس‌های امارت اسلامی در رسانه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند، که همه وقت فعال می‌باشند.

پس رسانه‌ها باید بلندگوی تنها یکطرف نباشند و رژیم را در نشر دروغ‌ها همکاری نکنند. چنانچه دیروز در سخن‌روز طالبان در زیر عنوان «رسانه‌ها باید واقعیت‌ها را منعکس بسازند» آمده است: «بعضی آن رسانه‌های که به بهانه رسالت مسلکی، نقش کمپاین‌گران تبلیغاتی دشمن را انجام می‌دهند، در حقیقت با مسلک خود جفا می‌کنند. زیرا انعکاس دادن واقعیت‌ها، وظیفه اصلی رسانه‌هاست. هر رسانه‌‌ی که به حمایت و یا فرمان کسی نشرات می‌کند، مرتکب خیانت در برابر مسلک خود می‌شود».