قدرتمندی اقتصادی امارت اسلامی ضامن رفاه ملت است

سخن‌روز: عوائد ماهانه‌ی بنادر شیرخان، ابونصر فراهی، تورغوندی، اسلام قلعه و سپین بولدک، که به گفته وزارت مالیه اداره کابل ۷.۳ ملیارد افغانی بود، اکنون در تصرف امارت اسلامی درآمده، و درآمد روزمره‌ی آن با تمام شفافیت از سوی کمیسیون اقتصادی جمعآوری می‌شود. ۷.۳ ملیارد افغانی عائد بزرگی است که امارت اسلامی می‌تواند از آن […]

سخن‌روز:

عوائد ماهانه‌ی بنادر شیرخان، ابونصر فراهی، تورغوندی، اسلام قلعه و سپین بولدک، که به گفته وزارت مالیه اداره کابل ۷.۳ ملیارد افغانی بود، اکنون در تصرف امارت اسلامی درآمده، و درآمد روزمره‌ی آن با تمام شفافیت از سوی کمیسیون اقتصادی جمعآوری می‌شود.

۷.۳ ملیارد افغانی عائد بزرگی است که امارت اسلامی می‌تواند از آن برای دوام و احیای خدمات اداری، تعلیمی، صحی و….. در ساحات زیر کنترول خود استفاده نماید.

اکنون که بیش از ۲صد ولسوالی کشور در زیر چتر امارت اسلامی قرار دارد، یقینا به ارائه و عرضه خدمات امنیتی، تعلیمی، صحی و….. و نیز استخدام کارمندان بیش‌تر در این عرصه‌ها نیاز است.

چون امارت اسلامی در تشکیلات اداری خود، در پهلوی کمیسیون‌های نظامی، تشکیلات منظم و فراگیر در هر ولایت و ولسوالی دارد، برای به‌کار انداختن درست آن؛ به یک بودجه بزرگ ضرورت بود.

امارت اسلامی که امنیت کامل را در ساحات فتح‌شده تامین نموده، در پهلوی امنیت؛ مکلفیت دارد که به ضروریات و حوائج اساسی مردم هم رسیدگی کند.

اکنون ان شاء الله محصولات مالی از همه منابع عائداتی کشور به گونه منظم و شفاف از سوی ارگان‌های اقتصادی امارت اسلامی جمعآوری می‌شود و برای رسیدن به ضروریات بنیادی مردم به کار برده می‌شود.