فصلی جدید در روابط دیپلوماتیک

نویسنده: محمد داود مهاجر تعاملات جهانی چیزی است که همهٔ کشورها از آن ناگزیرند. امارت اسلامی نیز بر اساس منافع معنوی و مادی ملت خود و بر بنیاد احترام متقابل، خواهان ارتباط با همهٔ همسایگان و کشورهای خارجی است. گرچه دو سال کامل از حاکمیت امارت اسلامی می‌گذرد و در این مدت، دستاوردهای بی‌نظیری در […]

نویسنده: محمد داود مهاجر

تعاملات جهانی چیزی است که همهٔ کشورها از آن ناگزیرند. امارت اسلامی نیز بر اساس منافع معنوی و مادی ملت خود و بر بنیاد احترام متقابل، خواهان ارتباط با همهٔ همسایگان و کشورهای خارجی است.

گرچه دو سال کامل از حاکمیت امارت اسلامی می‌گذرد و در این مدت، دستاوردهای بی‌نظیری در باب امنیت سرتاسری، ثبات اقتصادی، منع کاشت مواد مخدر، حاکمیت مرکزی، خدمات عمومی و آوردن تسهیلات برای ملت خود داشته است که در مقایسه با سال‌های جمهوریت، بی‌بدیل است و زمینه را برای به‌رسمیت‌شناختن هموار کرده است؛ اما همکاری‌های منطقه‌ای دراین زمینه، ضعیف بوده است. ولی برای اولین بار، کشور همسایه/چین به این واقعیت‌ها روآورده و این سد نامیمون را شکستند.

«ژاو شینگ» سفیر جدید چین در افغانستان، چند روز قبل، اعتمادنامه خود را به‌صورت رسمی به رئیس‌الوزرای امارت اسلامی افغانستان سپردند. او نخستین سفیر یک کشور خارجی و صاحب اقتدار در منطقه است که بعد از بازگشت حاکمیت امارت اسلامی، در یک مراسم رسمی معرفی می‌شود.

معرفی ژاو شینگ سبب ارتقای روابط دیپلوماتیک در سطح بلند و آغازگر فصل جدید میان دو کشور چین و افغانستان است. این عملکرد چین، گام بلندی در راستای تشویق دیگر کشورها به این واقعیت انکارناپذیر است.

ژاو شینگ در سخنانش تأکید کرده است که به تمامیت ارضی و استقلال امارت اسلامی احترام می‌گذارد و در امور داخلی افغانستان هیچ‌گونه مداخله را دنبال نمی‌کند. او تصریح کرد که چین نمی‌خواهد تا افغانستان را به حوزه نفوذ خود تبدیل کند.

در دو سال گذشته، اقتصاد افغانستان رشد خوبی داشته است و در زمینه‌های مبارزه با فساد، جرایم و مواد مخدر پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است.

کشورها و قدرت‌های منطقه نباید به واقعیت‌ها پشت بدهند و بر مبنای شایعات و خبرپراکنی‌های غیرواقعی، سیاست خارجی خود را ترسیم کنند.

دو سالی که گذشت، محک خوبی برای پذیرش و به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی بود که کشور همسایه/چین با درک این حقایق، دراین راستا بهتر عمل کرد و پا را پیش‌تر گذاشت.

پیش‌گام شدن کشور چین در فرستادن سفیر به افغانستان، درواقع چراغ سبزی است برای تمامی کسانی که اراده دارند تا تعاملات عادی و بین‌المللی را با افغان‌ها شروع کنند؛ اما در انتظار اند تا کشورهای بزرگ پیش‌گام شوند.