فتح ولسوالی جانی خیل ، دشمن را مبهوت ساخته است

به تاریخ ۲۷ اگست ( موافق با ۵ سنبله ) ، جانبازان دلیر اسلام در ادامۂ پیروزی های اخیر عملیات عمری ولسوالی استراتیجیک جانی خیل ( ولایت پکتیا ) را نیز به فضل ویژهء خداوندی پس از محاصرهء چند روزه فتح نمودند و پرچم نجات بخش امارت اسلامی افغانستان را در سراسر ولسوالی به اهتزاز […]

به تاریخ ۲۷ اگست ( موافق با ۵ سنبله ) ، جانبازان دلیر اسلام در ادامۂ پیروزی های اخیر عملیات عمری ولسوالی استراتیجیک جانی خیل ( ولایت پکتیا ) را نیز به فضل ویژهء خداوندی پس از محاصرهء چند روزه فتح نمودند و پرچم نجات بخش امارت اسلامی افغانستان را در سراسر ولسوالی به اهتزاز درآوردند .
دشمن همه وحشت و توانایی خود را برای حراست و حفاظت از ولسوالی جان خیل به خرج داد ، نیروهای را که رژیم مزدور از کابل و گردیز برای کمک فرستاده بود بارها کوشیدند تا به راه اندازی تعرضاتِ گسترده محاصره را بشکنند ، اما هر بار دچار خسارات سنگین شدند و با دست و پاهای شکسته به سوی گردیز فرار نمودند ، بالاخره مرکز ولسوالی به کمک پروردگار و همکاری مردم به شمول همه بیس ها ، پوسته ها و خط های دفاعی به دست مجاهدین سقوط کرد ، اجساد ده ها تن عساکر در پوسته ها و سنگرهای خود باقی ماندند و ۱۵ تانگ ، ۱۶ رینجر ، ده ها میل سلاح های خفیف و ثقیل و دیپوهای بزرگ مهمات جنگی برای مجاهدین غنیمت شد .
مقامات و سخنگویان رژیم جان کیری برای کابل سعی نمودند تا شبکه های خبری را از خبردهی سرنوشت این ولسوالی باز دارند و رسانه ها را توسط معلومات نا درست وادار بسازند تا خبر بدهند که ولسوالی هنوز در تصرف رژیم کابل قرار دارد ( گویا به اصطلاحِ غنی هنوز در مدیریت رژیم کابل است ) ، اما آفتاب را چگونه می توان به دو انگشت پنهان ساخت ، حقایق برای همه آشکارا بود ، از فتح ولسوالی جانی خیل همه خبر داشتند ، سخنگویان بیدار و مستعد امارت اسلامی افغانستان و گروه مطبوعاتی که در محل حضور داشتند همه جریان فتح را به شکل مستند توسط رسانه های خبری و اجتماعی لحظه به لحظه و گام به گام با مردم قهرمان افغانستان شریک می ساختند .
به مقامات و سخنگویان رژیم کابل باید گفت : تا چه زمانی می کوشید از راه زر و زور واقعیت ها را مسخ کنید و آن حقایق را که باعث رسوای شما می گردد زیر خاک کنید ؟
آیا شما هنوز هم باور ندارید که ۹۵ در صد خاک هلمند از تصرف شما بیرون شده است ، آیا بر علاوه از دیگر حقایق هنوز هم اعتراف ندارید پنج شش ولسوالی های بغلان ، قندوز ، تخار ، نورستان و ننگرهار در کنترول مجاهدین قرار گرفته است ؟
مردم افغانستان و رسانه های آزاد خوب می دانند که مجاهدین هیچگاه بدون دلیل و بی مورد از پیروزی و دست آورد خود خبر نمی دهند ، مردم به حرف های مجاهدین باور دارند و هرگز به گفته های آنان متردد نمی گردند ، چون امارت اسلامی افغانستان هم در دور پیشین و هم اکنون دارای تاریخ روشن و حیثیت عالی در مورد دفاع از حقایق دارد ، قضایای که به اثبات نرسیده باشد و یا هم واقعیت نداشته باشد هیچگاه به نشر آن نمی پردازد .