غم غزه و تقصیر امت

نویسنده: سائس سعیدی   این روز‌ها در هر محفلی از حالات ناگوار و تلخ ملت مظلوم فلسطین و از غم و اندوه فراون ایشان سخن به میان می‌آید و این مصیبت لحظه به لحظه در حال افزایش است.   گاهی قلب انسان را آه و نالهٔ پیرمردی فلسطینی می‌سوازند؛ که با محاسن سفید و دستان […]

نویسنده: سائس سعیدی

 

این روز‌ها در هر محفلی از حالات ناگوار و تلخ ملت مظلوم فلسطین و از غم و اندوه فراون ایشان سخن به میان می‌آید و این مصیبت لحظه به لحظه در حال افزایش است.

 

گاهی قلب انسان را آه و نالهٔ پیرمردی فلسطینی می‌سوازند؛ که با محاسن سفید و دستان لرزان از بارگاه خالق منان برای رفع مظلومیت کمک می‌طلبد و ندای حسبنا الله و نعم الوکیل را بلند می‌دارد.

 

گاهی فریاد زنان و کودکان معصوم که صدای فیر اشغالگرانِ صیهونی خواب شیرین را از چشمان‌شان ربوده و در تاریکیِ شب آنها را به دیدن اجساد خون‌آلود و بی‌‌روح عزیزان‌شان می‌نشاند.

 

گاهی آرامش را سلب نموده و بشریت را دلسرد از زندگی می‌کند، دیدنِ افگندن بم‌های گوناگون که غزه را بلرزه در آورده و با فروریختن اماکن و خانه‌ها، اهل غزه را از خواب بیدار کرده و بیشتر‌شان را راهی سرای آخرت می‌کند.

 

و گاهی حالت پیرزنی غزه‌ای_فسطینی، امت اسلام را در غم می‌فشارد؛ که بخاطر رهایی جگر‌گوشه‌ای اسیر شده و به زنجیر بستهِ خود داد می‌زند؛ مگر درندگان صهیونیستی با وحشی‌گری و بی‌رحمی با دستان پلید و خون‌بار خود او را کنار می‌زند، تا که به زمین افتاده و سپس در آخر یک گلوله نیز نثار او کرده و او را به درجه رفیع شهادت می‌رساند و در آخر ماجرا با تمسخر و خنده می‌پردازد؛ نیز قلب انسان را در غم می‌فشارد، اسیران مظلومی که با دست‌ و پا‌های بسته و خون آلود در سرمای زمستان برهنه شده، و صهیونست‌ها در حال تطبیق نقشهِ آواره نمودن آن‌ها به کشور‌های دیگر می‌باشد.

 

آنچنان صهیونست‌ها در طول این‌ ایام وحشت و بربریت انجام داده اند، که تاریخ از نوشتاری و ثبت آن در جریده لال و گُنگ خواهد ماند.

 

علت این همه ورشکستگی و ظلم کفار به جهان اسلام، باید مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد، که چرا حالت مسلمان‌ها چنین است؟!

 

میتوان علت آن را در فاصله گرفتن از معنویت و آموزه‌های گُهربار دینی دانست، آنگونه که در میدان مادیات از همه عقب‌تر مانده‌ایم؛ در میدان معنویات نیز دست خالی هستیم؛ نه بمب اَتم داریم، نه امکانات مدرن جنگی و نه هم تقوا و خلوص نیت که از همه‌‌ی اَسباب مُدرن عصر حال کار‌بُرد بیشتر دارد؛‌ دشمنان اگر تنها در میدان معنویت دست خالی است، ما در هر دو میدان «معنویت و مادیت» دست‌خالی و تُهی هستیم.

 

باید مسلمانان بیشتر از هر زمانِ به معنویات و فرامین شرعی‌خود پایبند شوند و علوم عصری که نیاز اساسی و بلا‌انفکاک جهان در عصر حال است، فرا گرفته و خود را مجهز به آن کند؛ تا بتواند در چنین روز‌های سخت و اَلمناک به ندای واا‌معتصمایی پیر زنی فلسطینی لبیک گفته و آنها را یاری کنیم.