عزم آهنین عالیقدر امیرالمؤمنین – حفظه الله – در پیکار با کشت مواد مخدر

به همین خاطر توده‌ای بزرگی از مردم به کشت این مادهٔ ویرانگر رو آورده بوده و به آن خو و عادت گرفته بودند، که جدایی یکبارگی و منع کامل و بدون قید و بند کار مشکلی به نظر می‌رسید.

مواد مخدر یکی از معضلات اصلی و جدی جامعه بشری در جهان متمدن امروز می‌باشد، که می‌تواند از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسلی دیگر سرایت کند و ابعاد وسیع و عوارض ناشی از مصرف آن، زندگی جسمی و روانی فرد و همچنین خانواده، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را به شدت متاثر و متضرر نماید. میزان خطر و تهدید مواد موادمخدر برای زندگی انسان، کمتر از داعش و سلاح‌های کیمیاوی و میکروبی در جهان نیست؛ بلکه در مواردی به عنوان یک تهدید جدی اما آرام و پنهان، حیات بشر را به نابودی و فلاکت کشانده و بیشتر از هر سلاح گرم و سردی؛ کشنده و زیان‌آور، عمل می‌کند. نه تنها  زیان‌های جسمی بر انسان مترتب می‌شود؛ بلکه آثار روحی و روانی خطرناکی هم دارد.

در طول چند دهه جنگ و کشتار و ناامنی در کشور عزیزمان  و نبود نظم و قانون اسلامی؛ بستر مناسبی برای کشت و تولید و تجارت مواد مخدر، فراهم شده بود. به همین خاطر این بلای خانمان‌سوزِ اعتیاد به تریاک و مواد مخدر، در میان مردم بطور روزافزون گسترش می‌یافت تا جای که کوچه‌ها و زیر پل‌ها و قبرستانی‌ها، مملو از جوانان با استعداد کشور شده بود، آنها همه چیز را؛ خانواده، حرفه و هنر و علم را دست داده بودند و قدم به قدم بسوی مرگ و هلاکت کشانده می‌شدند.

نباید فراموش کرد که استعمار با ایجاد دریچهٔ فقر و تنگدستی، زمینه را بخاطر کشت تریاک در سالیان متمادی اشغال فراهم کرده بود و آن را فراتر از یک ماده نشه‌آور، به یک آلهٔ جنگ خاموش بین قدرت‌های جهانی رقیب خود تبدیل کرده بود، که با تجارت آن هم سود هنگفتی به‌دست می‌آورد و هم جنگ خاموش ویرانگری را علیه کشورهای رقیب خود به راه انداخته بود. به همین خاطر توده‌ای بزرگی از مردم به کشت این مادهٔ ویرانگر رو آورده بوده و به آن خو و عادت گرفته بودند، که جدایی یکبارگی و منع کامل و بدون قید و بند کار مشکلی به نظر می‌رسید.

اما بعد از آمدن امارت اسلامی و پایدار شدن پایه‌های حکومت در کابل، عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله در اولین وهله حکومت‌داری حکم منع کشت تریاک را صادر کرد. با منع کشت تریاک هم‌وطنان عزیز با جان و دل قبول کرده دست از کشت آن کشیدند و میزان قابل توجهی از تولید تریاک کاسته شد، گرچه در بعضی نقاط دوردست افتاده هنوز کشت آن بگونهٔ مخفی ادامه داشت؛ اما نیروهای وزارت داخله، بنابر فرمان عالیقدر امیر المؤمنین -حفظه الله- جاهای مخفی را نیز پیدا کرده و تریاک کشت شده را نابود می‌کردند. با این کار سالانه وجود این ماده مخرب در کشور رو به نابودی و فنا می‌رود. با گذشت این مدت و تلاش شبانه روزی نیروهای امارت اسلامی تولید تریاک در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است. این همان امری است تمام قدرت‌های جهان را از مبارزه با آن عاجز کرده است. قدرت‌های بزرگ که دم از مبارزه با مواد مخدر را می‌زنند امروزه به بزرگ‌ترین مافیای مواد مخدر تبدیل شده‌اند و بخاطر منافع خود جان بشریت را به خطر می‌اندازند.

عالیقدر امیر المؤمنین – حفظه الله – با اشتراک کردن در جلسه مشورت‌دهی و اصلاح که والی‌های ۳۴ ولایت گرد آمده بودند، باری دیگر بر منع کشت و تجارت مواد مخدر تاکید ورزیدند و منع کامل آن را مجددا اعلان کردند. عزم جدی رهبر محترم در مبارزه با این معضل و تلاش‌های پیوستهٔ سربازهای امارت اسلامی تا نابود کردن کامل این پدیدهٔ شوم، امیدها را برای نجات یافتن از این آفت زنده می‌کند، به امید روزی که مردمی که هنوز دست‌هایشان به این کار آلوده است با امارت اسلامی همکاری کرده و در پیکار با مواد مخدر با آنها شریک شوند.