تحلیل

عرق سرد مرگ سیاسی؛ بر پیشانی جبهات خیالی!

با فتح افغانستان به دستان پربار سربازان امارت اسلامی که از آن روز تا به حال سه سال می‌شود، روز‌های سیاه و ابر‌های تیره‌و‌تار که به مدت چهل سال در این خاک ریشه دوانیده بود، بیخ و بن و جرسومه‌ای آن برکنده و زدوده شده است و هر روز اخبار مسرت‌بخش از پیشرفت اقتصادی،‌ امنیتی […]

با فتح افغانستان به دستان پربار سربازان امارت اسلامی که از آن روز تا به حال سه سال می‌شود، روز‌های سیاه و ابر‌های تیره‌و‌تار که به مدت چهل سال در این خاک ریشه دوانیده بود، بیخ و بن و جرسومه‌ای آن برکنده و زدوده شده است و هر روز اخبار مسرت‌بخش از پیشرفت اقتصادی،‌ امنیتی و سیاسی افغانستان در سطح جهان تراوش می‌‌کند؛ که حتی این افعال مثبت، کشور‌های منطقه و جهان را ملتزم به این‌ کرده است که تلاش‌های امارت اسلامی را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل ستایش و تمجید بدانند؛ چنانکه در این اواخر مقامات روسیه از رئیس جمهور آن پوتین تا وزیر خارجه و نماینده ویژه آن در امور افغانستان اظهار کردند که: “امارت اسلامی قدرت واقعی افغانستان هستند؛ چون افغانستان را کنترل می‌کنند، باید با آنها ارتباط داشته باشیم و در پی این هستیم تا نام طالبان را از لیست ممنوعه روسیه حذف کنیم.” پیشرفت‌های داخلی با سیاست متوازن و اقتصاد محور امارت اسلامی سبب شده تا کشور‌های منطقه و جهان اقرار به پیشرفت و ترقی افغانستان نمایند؛ و به همین اساس دست برای تعاملات سیاسی بسوی امارت اسلامی دراز نمایند و این سیر صعودی اظهارات مثبت سران کشور‌ها در گفتار و کردار ادامه داشته و به تازگی دولت قزاقستان با درک واقعیت و با تصمیم جسورانه و حق‌بینانه امارت اسلامی را از لیست تروریستی کشور‌‌شان بیرون نمودند. که این گام مثبت و ارزشمند رسمیت شناسی امارت اسلامی را بیشتر از به تحقق نزدیک کرده است.

 

این همه رویکرد مثبت روز افزون کشور‌های منطقه و جهان نسبت به امارت اسلامی نشان دهنده‌ای این است که امارت اسلامی به تعهدات بین المللی پایبند بوده و خطرات که از سوی داعش و دیگر جبهات شرور متوجه کشور‌ها می‌شدند از بین رفته است و دیگر تمام آن گروهای که در پی برهم اندازی امنیت افغانستان بودند و از اینجا خطرات متوجه کشور‌های منطقه و جهان می‌کردند دیگر جایگاه و جای پا در این خاک ندارد و در آینده نیز این تسلط سنگین امارت اسلامی به این جغرافیا همه چیز را بیشتر از پیش تحت سیطره‌ای خود قرار خواهد داد.

 

هر چند در راه موفقیت امارت اسلامی گروهای شرارت‌گر و اشخاص خود فروخته که در دامان بیگانگان پرورش یافته تلاش‌های مرموز پی هم سیاسی می‌نمایند تا باشد که امارت اسلامی را با افواهات بدون اساس از کشور‌های جهان و منطقه دور نگاه دارد؛ اما دیپلماسی موفق و تعهدات مستحکم امارت اسلامی سبب شده است که برنامه‌های دشمن در نطفه خنثی شود و این پیشرفت‌های امارت اسلامی در تمام عرصه‌ها عرق سرد مرگ سیاسی بر پیشانی این جبهات خیالی هستند و میخی هستند به تابوت جنگ‌سالاران و کسانی که هنوز در پی جلب توجه جهانیان برای بی‌امنیتی در افغانستان هستند.