عادت دروغ پردازی رژیم کابل

رژیم بی اختیار ائتلافی کابل چنان به دروغ گوی عادت کرده است که حالا از اثر آن علاوه از ابتلاء به ناتوانی جسمانی ، توازن ذهنی خود را نیز از دست داده است ، در مورد قضیه ای واحد صبحگاه یک چیزی ارائه می کند و شب هنگام چیزی دیگری ، به زعم این رژیم […]