صدای‌ امارت اسلامی عفو، و پیام‌ آن هم‌بستگی‌ است!

نویسنده: خیرخواه سمنگانی افغانستان سرزمینی‌ست، که به‌خاطر داشتن موقعیت‌ مهم استراتژی و معادن بی‌شمار، بار‌ها از سوی قدرت‌های‌ اشغال‌گر جهانی، آماج حملات نظامی و سیاسیِ پی‌هم، قرار گرفته است‌. پیامدهای ناگوار‌ این فرازوفرودهای‌ انقلاب‌ها، نه تنها دامن‌گیر افغان‌ها شد؛ بلکه بر بیگانگان متجاوز نیز ضربات سخت اقتصادی و سیاسی وارد نموده و مجبورشان کرد تا […]

نویسنده: خیرخواه سمنگانی

افغانستان سرزمینی‌ست، که به‌خاطر داشتن موقعیت‌ مهم استراتژی و معادن بی‌شمار، بار‌ها از سوی قدرت‌های‌ اشغال‌گر جهانی، آماج حملات نظامی و سیاسیِ پی‌هم، قرار گرفته است‌.
پیامدهای ناگوار‌ این فرازوفرودهای‌ انقلاب‌ها، نه تنها دامن‌گیر افغان‌ها شد؛ بلکه بر بیگانگان متجاوز نیز ضربات سخت اقتصادی و سیاسی وارد نموده و مجبورشان کرد تا اعتبار و سیاست جهانی‌شان را، به نرخ آیین کهنه فروخته و درس عبرت قرار گیرند.

متفرق‌شدن اعضای خانواده و پناه‌بردن هر یکی به جایی، به هنگام آتش‌گرفتن خانه، یک چیز طبیعی‌ست و افغانستان که خانهٔ مشترک میلیون‌ها مسلمان می‌باشد، نیز سال‌ها در آتش بی‌رحمانهٔ ابرقدرت‌های کوردل سوخته و در نتیجهٔ این آتش همه‌سوز، در دوره‌های مختلف، به ویژه در بیست‌سال اخیر، هزاران خانوادهٔ افغان به بیرون از کشور، آواره و مهاجر گشته‌اند.

صدای ا.ا. به آن‌هایی که در گذشته علیه آن جنگیده‌اند و هم‌چنان برای کسانی‌ که در زیر سایهٔ تبلیغات دشمنان افغانستان قرار گرفته و هنوز در دام سیاسی بیگانگان اسیر می‌باشند، این است:

هم‌وطنان عزیز و برادران گرامی!

میان ما جز رنگ‌ ایمان، هیچ امتیاز و فاصله‌‌ای وجود ندارد و آن‌چه‌ که در فرش‌ انسجام ما درز ایجاد کرده است، توطئه‌های مغرضانه و جریان‌های سیاسی دنیا می‌باشند، که می‌خواهند از شما به‌ حیث چوب سوخت برای کسب منافع ایدیولوژی و سیاسی‌شان استفاده نمایند!

پس با درک این واقعیت، طلسم‌های طرح‌شدهٔ دشمنان سنگ‌دل را مهار نموده، دوان‌دوان به‌سوی وطن عزیزتان برگردید، تا از نسیم روح‌نوازِ نظام اسلامی، استقلال تام و امنیت سرتاسری کشور عزیزتان بهره برده و در جمع مردم به عنوان سنبل وحدت و یک‌پارچگی در اوراق زرین تاریخ معاصر جهان اسلام ثبت‌نام شوید!

هم‌وطنان گرامی! اکنون در نتیجهٔ قربانی‌های بی‌وقفهٔ برادران مبارز شما، آتش سوزان خانهٔ اشغال‌شدهٔ‌تان خاموش گشته و نیاز به بازسازی دارد. آن اشتباهاتی که در گذشته علیه امارت اسلامی از سوی شما صورت گرفته است، زعیم‌ دل‌سوز؛ امیرالمؤمنین، شیخ هبت‌الله آخوندزاده -حفظه‌الله-در یک‌ اقدام کم‌نظیر تاریخی آن را عفو نموده‌‌ و هنوز دروازهٔ این فرصت‌ طلایی را بر روی‌ همگان باز نگهداشته، و هم‌چنان برای بازسازی و پیش‌رفت این کشور، همواره پیام هم‌بستگی سر می‌دهد.