بيداری

شکست غول‌های رسانه‌ای/ بخش دوم

از اسلحه‌هایی که دشمنان همواره در طول این سال‌ها علیه امارت اسلامی استفاده کرده بودند، «جنگ رسانه‌ای» بود. امارت اسلامی همان‌گونه که توانست در «جنگ نظامی» بر دشمنان خود پیروز شود، در «جنگ‌ نرم» نیز بر دشمنان خود پیروز شد و پوزهٔ آنان را به خاک مالید

در نوشتهٔ قبلی با مفهوم «جنگ رسانه‌ای»، ابزار و اهداف آن آشنا شدیم، اکنون می‌خواهیم تاریخ مختصری از فعالیت‌های رسانه‌ای که علیه امارت اسلامی صورت گرفت و این‌که سران این فعالیت‌ها چه کسانی بودند و نوع فعالیت‌‌شان چگونه بود را خدمت‌تان عرض نماییم. آن‌چه قابل تأمل می‌باشد این است که دشمن هنگامی که از «جنگ نظامی» خسته شد و یا این‌که از راه جنگ نظامی به نتیجهٔ مطلوبی نرسید، دست به «جنگ رسانه‌ای» علیه امارت اسلامی زد، و در سال‌های اخیر هنگامی که دشمنان دین مبین اسلام از این راه وارد جنگ با آن شدند، متاسفانه توانستند به خیلی از اهداف خود برسند؛ لذا تنور «جنگ‌ رسانه‌ای» در سال‌های اخیر به شدت گرم شده و دشمن تمرکز ویژه‌ای بر جنگ نرم داشته است.

در این میان آن‌چه زمینه را فراهم نمود تا این‌که راه دشمنان امارت اسلامی در جنگ نرم علیه امارت هموارتر شود و آنان بتوانند در این‌باره به نتایج آن‌چنانی برسند، این بود که دشمنان دین مبین اسلام سالیان‌سال تلاش کردند تا چهره‌ای غیر واقعی از این دین به جهانیان نشان دهند و ریشه‌های آن را تضعیف گردانند؛ لذا افکار عمومی به شدت دچار مسمومیت شده بود و خیلی از انسان‌ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان، فریب این رسانه‌ها را خورده و افکارشان نسبت به دین دچار تزلزل شده بود؛ لذا دشمنان امارت اسلامی از این فضای مسموم استفاده کرده و چون امارت به عنوان گروهی اسلامی قیام نمود، لذا آنان از این فرصت سو استفاده کرده و گفتند این گروه تربیت‌یافتهٔ همان اسلامی‌ست که قبلا برای‌تان معرفی شده است.

همگام با جنگ نظامی علیه امارت اسلامی، تمام رسانه‌های معاند، چه داخل کشور و چه خارج از آن، شروع به جنگ روانی علیه امارت اسلامی نمودند، به گونه‌ای که تمام رسانه‌های داخل و خارج از کشور دست‌به‌دست یک‌دیگر دادند تا بتوانند سد راه امارت اسلامی شوند. هدف هر دو گروه بر اساس مخاطبان آن‌ها متفاوت بود؛ زیرا مخاطبین رسانه‌های داخلی، عموما تودهٔ مردم بودند، بنابراین از راه دیگری شروع به فعالیت نمودند و چون‌که مخاطبان رسانه‌های خارجی، عموم مردم در سطح جهان بودند، پس راه فعالیت آنان نیز متفاوت بود، ولی به‌طور کلی، دایرهٔ فعالیت رسانه‌های خارجی بیشتر بود، زیرا مخاطبان آن‌ها نیز بیشتر بودند.

با وجود این‌که هر دو گروه از دو مجرای مختلف شروع به فعالیت نمودند؛ ولی در حقیقت، اهداف هر دو گروه یکی بود. آن‌ها با دست‌به‌دست هم دادن، قصد این را داشتند تا به اهداف شوم خود برسند؛ ولی طبق وعدهٔ خداوند و رسول پاکش، که نتیجه و سرانجام کار برای اهل حق خواهد بود؛ همهٔ آنان شکست خورده، پیروزی نهایی از آن مجاهدین شد.

به طور اجمال می‌توان فعالیت‌های آنان را دو بخش خلاصه نمود:

۱- اولین حربه‌ای که آن‌ها از آن به عنوان دست‌آویز محکمی برای تشویه امارت اسلامی استفاده کردند این بود که تمام حرکات و فعالیت‌های امارت را زیر ذره‌بین گرفته و اهداف مقدس مجاهدین را منعکس جلوه داده و با تحلیل‌های فاسد خود اذهان عمومی را نسبت به حرکات امارت اسلامی منحرف می‌نمودند.

۲- بخش دوم فعالیت آنان، مربوط به دروغ‌ها، برچسب‌های ناحق و شایعه‌پراکنی‌هایی می‌شود که خودشان آن را با افترا به مجاهدین نسبت می‌دادند، در حالی‌که مجاهدین از تمام آن دروغ‌ها و برچسب‌ها بریء و پاک بودند.