شماره ۸۳ مجله شهامت از چاپ برآمد

به فضل خداوند متعال، شماره ۸۳ مجله شهامت به چاپ رسید. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگان تقدیم می کند. همچنان می کوشد در مورد اشغال کشور و برای افشای جنایات، مظالم و حقایق […]

به فضل خداوند متعال، شماره ۸۳ مجله شهامت به چاپ رسید.

این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگان تقدیم می کند. همچنان می کوشد در مورد اشغال کشور و برای افشای جنایات، مظالم و حقایق زمینی و پنهانی اشغالگران همه واقعیت ها را برای ملت و به ویژه قشر جوان روشن بسازد.

شهامت به مساعی خود برای مساعد ساختن فضای صلح دوام داده‌است. شما می‌توانید جواب‌های قاطع پرسش‌های را در صفحات شهامت بخوانید، که عاملان حملات بر مراکز تعلیمی و قتل‌های مرموز چه کسانی‌اند؟ در کابل چه می‌گذرد؟ کی‌ها اند که پروسه صلح را سبوتاژ می‌کنند و در برابر آن موانع ایجاد می‌کنند؟

شماره تازه شهامت را که در پهلوی مطالب فوق الذکر، تعداد زیادی مقالات تحقیقی نیز با خود دارد، به شما خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم، امیدواریم که با روحیه عالی و شوق ادبی مطالعه نمائید.

پی‌دی‌اف شماره ۸۳ شهامت

سرورق زیبای شماره تازه شهامت: