تحلیل

شبکه‌های مخرب و وظیفهٔ ما در قبال آن‌ها !

بعد از فتح افغانستان و جمع‌شدن گلیم اشغال، مزدوران و ایادی جهان کفر نیز فرش پهن‌شدهٔ‌شان را پیچیده و در کمپ‌های اروپا و سواحل آن مسکن گزین شدند. اشخاص معدودی از این بردگان یهود‌ و نصارا کسانی بودند که جنگ فکری دشمن را پیش می‌بردند و اذهان عامه را به اشغال افغاستان قانع و آرام نگه می‌داشتند.

بعد از فتح افغانستان و جمع‌شدن گلیم اشغال، مزدوران و ایادی جهان کفر نیز فرش پهن‌شدهٔ‌شان را پیچیده و در کمپ‌های اروپا و سواحل آن مسکن گزین شدند. اشخاص معدودی از این بردگان یهود‌ و نصارا کسانی بودند که جنگ فکری دشمن را پیش می‌بردند و اذهان عامه را به اشغال افغاستان قانع و آرام نگه می‌داشتند. دشمن به‌خاطر این‌که به این جمعیت جهت تبلیغات سوء و تخریب چهره اندیش‌مندان جهان اسلام و کوبیدن سیاست اسلامی نیازمند بود، آن‌ها را در لندن، واشنگتن و مادرید در قصر‌های مجلل اسکان داده و در ناز و کرشمه پرورش‌شان دادند تا توسط‌شان برنامه‌های غیر اسلامی را در شبکه‌های مخرب به نام افغانستان اینترنشنال و آمو‌ و… اجرا نمایند.

وظیفهٔ این شبکه‌های شیطانی به مدت دوو‌نیم سال این بوده است تا پیش‌رفت‌ و ترقی به‌وجودآمده در افغانستان در زیر چتر امارت اسلامی را ناچیز و دستارود‌های آن را بی‌اهمیت جلوه دهند و از سوی دیگر نقصان‌ها و کم‌بودی‌های واهی را بزرگ‌نمایی و تکان‌دهنده توصیف نموده و بر این اساس، میان حکومت و ملت تفرقه و بد‌بینی ایجاد‌ نمایند.

وظیفهٔ خطیری که این شبکه‌های شیطانی روی آن‌ تمرکز کرده‌اند، به تمسخرگرفتن احکام شریعت اسلام به صورت غیرمستقیم و شیاعِ فرهنگ منسوخ‌شده و پوسیدهٔ جهان غرب است، چنان‌که شاهد این خبر بودیم‌ که رئیس شبکهٔ افغانستان اینترنشنال به کارمندان زن دستور داده است، تا بدون تنبان برنامه اجرا کنند. این حرکات نمایان‌گر دین‌ربایی از ملت افغان و قباحت‌زدایی از این اعمال شنیع و بد هستند که مراحل آن را کارکنان این شبکه‌های مزدور، طی مراحل و عملی می‌نمایند.

در این بُرههٔ حساس مسئولیت سنگینی که به دوش دست‌اندر‌کاران جنگ‌ فکری امارت اسلامی است،‌‌مهارنمودن این جنگ‌ مرموز است که دشمنان روی آن حساب ویژه‌ای باز نموده و سرمایه‌گذاری‌های سر‌سام‌آور و چشم‌گیری کرده‌اند. مسئولین باید بیشتر از هر زمانی متوجه باشند که پیامدها و‌ پس‌لرزه‌های فعالیت‌ این‌‌ شبکه‌هایی که در پی بی‌مهاباساختن فحشا و گسترش آن در جوامع اسلامی هستند، خطرناک و غیر‌قابل مهار می‌باشند.

آن‌چه وظیفهٔ علما و اندیش‌مندان خیر‌خواه جوامع اسلامی می‌شود، این است که ملت‌ها را متوجه پیامد مرموز و پیچیدهٔ اعمال شوم این‌شبکه‌های شیطانی کنند و نگذارند که جوانان با عقاید مستحکم و دریایی خروشان از تفکر اسلامی و دینی به مسلخ‌گاه این شبکه‌ها فرستاده و از زیر چاقوی بُرندهٔ‌شان گذرانده و ذبح عقیده‌ای شوند