تحلیل

سیاست‌های خردمندانهٔ امارت اسلامی

سال گذشته را در حالی در کشور سپری کردیم که سایهٔ امنیت تمام کشور را فرا گرفته و روزانه شاهد شروع پروژه‌ای اقتصادی و آغاز زیربناهای زیادی بودیم. مسؤولین امارت اسلامی با کناره‌گیری بجا از تمام تنش‌های برون‌مرزی منطقه و در عین حال، جواب دادن قاطع در مقابل تجاوزهای مرزی؛ ثابت کرد که افغانستان نه […]

سال گذشته را در حالی در کشور سپری کردیم که سایهٔ امنیت تمام کشور را فرا گرفته و روزانه شاهد شروع پروژه‌ای اقتصادی و آغاز زیربناهای زیادی بودیم. مسؤولین امارت اسلامی با کناره‌گیری بجا از تمام تنش‌های برون‌مرزی منطقه و در عین حال، جواب دادن قاطع در مقابل تجاوزهای مرزی؛ ثابت کرد که افغانستان نه دنبال گشودن دروازهٔ جنگ است و نه به کسی اجازه می‌دهد بر حریمش تجاوز کند، بلکه هم و غم بزرگان امارت اسلامی پیشرفت کشور و آبادانی بیشتر و قدرتمند ساختن بازوهای اقتصادی و نظامی کشور می‌باشد. سیاست خردمندانهٔ دوری از تنش‌های داخلی و خارجی از سوی مسؤولین امارت اسلامی همزمان با حالتی است که تنش‌ها در کشورهای منطقه روز به روز افزایش می‌یابد‌ و تهدیدها از سوی عوامل خارجی و داخلی خاک‌های کشورهای همسایه را تهدید می‌کند. در پی اتخاذ این سیاست با تدبیر درست؛ امارت اسلامی توانست تا گام‌های بلندی در عرصه‌ی اقتصاد و ساختن زیر بناها بزرگ بردارد.

با آغاز سال جدید و جریان داشتن کار پروژهای پارسال؛ این بار ذبیح الله مجاهد نوید دیگری به مردم افغانستان می‌دهد که در سال جاری پروژهای اقتصادی جدیدی شروع خواهد شد. مژده‌‌ای که باعث خوشحالی بیشتر این ملت رنج‌دیده می‌شود، و دوای درد فقر و بی‌کاری مردم خواهد شد. این دلسوزی بزرگان امارت اسلامی و زحمات شبانه روزی آنها قابل قدر و ستایش است. با دیدن این همت والا در آبادانی کشور، امیدها برای داشتن افغانستانی مقتدر و قوی روزافزون می‌شود.