سفر مقامات بلند‌پایه‌ی افغانستان به کشور‌های منطقه و جهان!

مدیریت خوب و بادرایت وزارت‌خارجه امارت‌اسلامی تأمین روابط دیپلوماتیک با کشور‌های جهان سبب گردیده است که مقامات بلند‌پایه کشور در بُعد پیشرفت‌های صحی، تجاری، تعلیمی و دیگر امورات با مقامات کشور‌های منطقه و جهان ملاقات‌های ارزنده و پر دست‌آورد داشته باشند.

سفر مقامات بلند‌پایه‌ی افغانستان به کشور‌های منطقه و جهان!

امارت‌اسلامی در بُعد سیاست خارجی خویش بر مبنای ارزش‌های‌ شرعی و ملی می‌خواهد تعامل نیک با جهان داشته باشد، مستقلانه تصمیم می‌گیرد، تحت‌تأثیر هیچ کشور و یا گروه نه رفته و هیچ‌گونه معامله‌ای را در مقابل این ارزش‌ها با هیچ کشوری امضا نخواهد کرد، مثال بارز آن در این اواخر، مقامات بلند‌پایه‌‌ی امارت‌اسلامی افغانستان سفرهایی به کشور‌های منطقه و جهان داشته‌اند که این نشان‌دهنده‌ی پیشرف و دست‌آورد حکومت در میدان دیپلماسی می‌باشد. مدیریت خوب و بادرایت وزارت‌خارجه امارت‌اسلامی تأمین روابط دیپلوماتیک با کشور‌های جهان سبب گردیده است که مقامات بلند‌پایه کشور در بُعد پیشرفت‌های صحی، تجاری، تعلیمی و دیگر امورات با مقامات کشور‌های منطقه و جهان ملاقات‌های ارزنده و پر دست‌آورد داشته باشند.

این سفر‌ها در پیشرفت و عمرانی کشور از لحاظ نزدیکی با جهان نقطه حائز اهمیت می‌باشد، از یک طرف رابطه با جهان در روشنایی ارزش‌های اسلامی و ملی کشور تامین می‌شود و از طرف دیگر حل مشکلات فرا راه مهاجرین افغان مقیم آن کشور ها نیز به زودی رسیدگی می‌گردد. مقامات در سفر هایی‌که به کشور‌های مختلف و خصوصاً به کشور‌های روسیه و ایران داشتند، به تازگی وزیر تحصیلات عالی و معارف کشور به روسیه سفر نموده‌اند که قصد دارند در دومین مجمع‌ بین‌المللی چهار‌روزه وزیران تحصیلات عالی و معارف کشورهای مختلف، شرکت نمایند. در کنار اشتراک در این مجمع؛ با وزیران تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار و همچنان مشکلات و پیشنهادات محصلان افغان مقیم روسیه را نیز خواهند شنید. این سفر را در راستای بالابردن سطح تحصیلات عالی در بخش علوم عصری می‌توان ارزنده توصیف کرد؛ زیرا سفر دو مقام تحصیلات و تعلیم در یک کشوری از کشورهای منطقه، نشان‌دهنده‌ی کوشش نظام‌اسلامی در بخش بالابردن سطح تعلیم و تربیت جوانان کشور می‌باشد و همچنان در ماه‌های قبل که هیئت بلند‌رتبه‌ی دولتی تحت ریاست سرپرست لوی نظارت تعقیب احکام و فرامین کشور به ایران سفر داشتند که تعداد زیادی از محبوسین افغان در آن کشور را با تفاهم با وزارت خارجه آن کشور از بند رها نموده و به کشور باز گرداندند که این در حقیقت یک پیشرفت خوب و سنجیده در راستای تامین ارتباط دیپلوماتیک با کشور‌های منطقه می‌باشد.

همچنان سفر‌های رسمی مقامات بلند‌پایه امارت اسلامی افغانستان به کشور‌های منطقه و جهان و دعوت‌های رسمی آنها نشان‌دهنده‌ی تعامل کشور‌ها با امارت‌اسلامی می‌باشد. آنها به این امر پی برده‌اند که در افغانستان فعلاً امنیت تأمین و اوضاع به وجه‌احسن تحت کنترول نیروها و نظام حاکم می‌باشد و فهمیده‌اند که بدون تعامل با نظام حاکم در افغانستان راه دیگری وجود ندارد و حال باید با نظام حاکم راه تعامل و ارتباط دیپلوماتیک برقرار نموده، به مشکلات فراراه بین دول رسیدگی صورت بگیرد، نیز تعامل نیک با امارت‌اسلامی و تحکیم ثبات در این کشور سبب می‌شود که از هرج مرج و میزان مسافرت‌ها به کشور‌های همسایه و جهان کاسته شود، چون به به بهتر بودن اوضاع مردم دیگر راهی برای مسافرت نمی‌گیرند، همچنان کشور‌های منطقه و جهان نباید به افرادی که می‌خواهند در افغانستان هرج و مرج را راه بیندازند، برای آن اشخاص فتنه‌گر جا و مکان بدهند؛ زیرا که فعلا حکومت مشروع در افغانستان حاکم و هیچ فرد و یا گروهی دیگر از بغاوت‌گران در افغانستان پناهگاه و لانه ندارند و برهم زدن امنیت ملت افغانستان به هیچ وجه مشروع نمی‌باشد‌.