زنان را قربانی تبلیغات خود نسازید

حبیبی سمنگانی همه موافق اند که زنان مظلوم‌ترین قشر جامعه افغانی اند. در جنگ‌های چهار دهه؛ آن‌ها خواسته و ناخواسته، به انواع مختلف قربانی می‌شوند و قربانی می‌دهند و هنوز نشانه‌ای از پایان این سلسله‌ی قربانی‌ها دیده نمی‌شود. متاسفانه، آنانی‌که خود را فرشته‌گان نجات برای زنان می‌پندارند، از زنان بیچاره‌ی افغان اکنون به گونه‌ی دیگری […]

حبیبی سمنگانی

همه موافق اند که زنان مظلوم‌ترین قشر جامعه افغانی اند. در جنگ‌های چهار دهه؛ آن‌ها خواسته و ناخواسته، به انواع مختلف قربانی می‌شوند و قربانی می‌دهند و هنوز نشانه‌ای از پایان این سلسله‌ی قربانی‌ها دیده نمی‌شود.

متاسفانه، آنانی‌که خود را فرشته‌گان نجات برای زنان می‌پندارند، از زنان بیچاره‌ی افغان اکنون به گونه‌ی دیگری قربانی می‌گیرند. این به اصطلاح روشنفکران و لیبرالان با راه‌اندازی تبلیغات شرمناک، با زیر سوال بردن حیثیت و آبروی زنان با عفت افغان در مناطق زیر کنترول طالبان، زنان را قربانی توطئه‌های شوم خود می‌سازند، که خیلی‌ها تاسف آور است.

از اعلامیه‌ها و نامه‌های ساختگی منسوب به طالبان تا خبرهای دروغین و زهرآگین رسانه‌های سیکولار، که همه‌اش در حقیقت هتک حرمت و آبروی زنان افغان بوده، چهره واقعی این مدعیان حقوق زنان را فاش‌تر و رسواتر ساخت.

اگر از واقعیت نگذریم چه عمل شرمناکی نیست که در دوائر دولتی و دفاتر مؤسسات (ان‌جی‌اوز‌ها) و همچنان در هوتل‌ها و کلوب‌ها، نیز خانه‌ها و مهمان‌خانه‌های سیاست‌مداران، جنرالان و قومندانانِ غرق در فساد رخ نمی‌دهد، اما باز هم آن‌ها اند که خود را پاکدامن می‌تراشند و طالبان را دشمن حیثیت و آبروی زنان! یا للعجبا!

اما از این گلایه و شکوه می‌گذریم، خواهش دردمندانه‌ام از این مخالفان فکری طالبان اینست که اگر هنوز حوصله دارید مردانه‌وار بجنگید، اگر در جبهه مخالف طالبان ایستاده اید، طالبان را مردانه‌وار بد بگوئید و تهمت‌های ببندید که پیوند ناچیزی با واقعیت‌های زمینی داشته باشد، و مهم‌تر از همه اینکه دست‌کم زنان بیچاره و با عفت را، از نیش تبلیغات مغرضانه تان استثنا کنید. این خدمت و احسان بزرگ تان در حق زنان کشور خواهد بود.

همینکه خود و یا خانواده‌های تان را قربانی اهداف سیکولارانه و دین‌ستیزانه ساخته اید، کافی‌ست‌. در حالی‌که از قدرت فوق‌العاده‌ی در عرصه‌ی میدیا برخوردار هستید و تلویزیون‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های زیادی را در اختیار دارید و ازین راه‌ها سالیان زیادی علیه حجاب و پوشاک اسلامی تمام توان خود را به خرج داده‌اید، لطفا اکنون با توطئه‌های شرمناک دیگری از زنان مسلمان افغان قربانی نگیرید و آن‌ها را ابزار برای امتیاز‌گیری تان نسازید. چون مردم خوب می‌دانند و درک می‌کنند که اگر طالبان پاسداران حیثیت و آبروی زنان نباشند، شما هرگز و هرگز نیستید!

لطفا پیش از اینکه به سوی دیگران انگشت انتقاد دراز کنید، دور و بر خود را ببینید، که در صف خودتان چه فجایعی در برابر آنعده زنان که به اثر تبلیغات فریبنده تان از خانه بیرون برآمده اند و گویا مشغول کار و روزگار شده اند، می‌گذرد. شما با همه بودجه‌های دالری و امکانات فوق‌العاده، هنوز نتوانسته اید برای آن زنان انگشت‌شماری که پا به دفاتر و دوائر مختلط گذاشته اند، محیط مصون کاری فراهم کنید. فکر نمی‌کنم برای به اثبات رساندن این مشکل، به آوردن امثله و نمونه‌هایی نیاز باشد. چون حقیقت حال برای همگان عیان است، که بسیار دلخراش است.

اگر جهت‌های مختلف افغانی واقعا برای زنان دردمند و دلسوز اند و در باره آینده‌ی آن‌ها نگران اند، باید سعی کنند که زنان را ابزار برای اهداف و تبلیغات خود نسازند و از قشری که عملا در جنگ سهیم نیستند و لیکن همه‌روزه قربانی می‌دهند، نباید از این بیش‌تر قربانی گرفت.