زمینهٔ سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد است!

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی بعد از پیروزی دوبارهٔ امارت اسلامی و تأمین امنیت سرتاسری در کشور، زمینهٔ سرمایه‌گذاری برای تجاران محترم مساعد گردیده است و امارت اسلامی برای تسهیل روند تجارت و سرمایه‌گذاری برای تجارت‌پیشه‌گان و جلب توجه آن‌ها همواره در حال تلاش و کوشش است و برای رفع مشکلات فرا راه آن‌ها زمینهٔ خوبی […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

بعد از پیروزی دوبارهٔ امارت اسلامی و تأمین امنیت سرتاسری در کشور، زمینهٔ سرمایه‌گذاری برای تجاران محترم مساعد گردیده است و امارت اسلامی برای تسهیل روند تجارت و سرمایه‌گذاری برای تجارت‌پیشه‌گان و جلب توجه آن‌ها همواره در حال تلاش و کوشش است و برای رفع مشکلات فرا راه آن‌ها زمینهٔ خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم نموده است.

 

از آن‌جایی که افغانستان یک کشور سرشار از منابع طبیعی بوده و در بخش‌های مختلف، زمینهٔ تجارت و سرمایه‌گذاری برای تاجران خارجی و داخلی فراهم است. پس تجارت‌پیشه‌گان محترم باید از این فرصت به‌دست‌آمده، نهایت استفاده را نموده و در کنار سرمایه‌گذاری خویش، زمینهٔ کار و سهولت را برای هم‌شهریان عزیزشان نیز فراهم نماید.

 

آن‌چه که امروز محراق توجه دشمنان ازلی و ابدی افغانستان قرار گرفته است، اعلان «میرویس عزیزی» در مورد سرمایه‌گذاری «ده ملیارد دالری» در بخش‌های ایجاد خط آهن و انرژی برق در آینده نزدیک، می‌باشد، که این دشمنان یک‌بار دیگر مثل فراری‌های سابق و دشمنان قدیمی مردم افغانستان در پی تخریب و تفرقه‌انداری هستند، و از این‌جا معلوم می‌شود که آن‌ها دشمن امارت اسلامی نه، بلکه دشمن مردم افغانستان هستند!

 

در آخر از تمامی سرمایه‌گذاران و تجارت‌پیشه‌گان محترم خواهشمندیم و به‌ آن‌ها می‌گوییم: حالا که امنیت مال و جان‌تان تامین شده است، پس در کنار نظام اسلامی خویش ایستاده و در بخش‌های مختلف، خصوصا انرژی و برق سرمایه‌گذاری نمایید تا افغانستان عزیز را در آیندهٔ نزدیک، به یک کشور خودکفا و صادرکننده تبدیل کنیم.

 

اخلاص در عمل تاجران محترم، سبب ترقی و پیش‌رفت خواهد گردید.