رژیم تقلبی و مفکر ساختگی

تعجب و حیرت آور است ، یک کسی که همه عمرش را در شناخت قوانین ، قواعد و نظام امریکا و جهان مسیحیت سپری کرده باشد ، و نیز همواره از امریکا و جهان مسیحیت دفاغ و ستایش کرده باشد و برای اینکه خود را از دائره ای اسلام دور نگه دارد و به صفت […]

تعجب و حیرت آور است ، یک کسی که همه عمرش را در شناخت قوانین ، قواعد و نظام امریکا و جهان مسیحیت سپری کرده باشد ، و نیز همواره از امریکا و جهان مسیحیت دفاغ و ستایش کرده باشد و برای اینکه خود را از دائره ای اسلام دور نگه دارد و به صفت یک غلام حلقه به گوش مسیحیان جلوه بدهد برای همسری خود یک زن مسیحی را انتخاب نموده باشد ، اینچنین یک چهره ای اسلام ستیز بلند شود و بر مسند ریاست جمهوری افغانستان بنشیند ، ارزش های بزرگ کشور را به زبان بیاورد ، به افغان ها حرف های تسلیت آمیز تقدیم بکند و حتی به دهن ناپاک و یاوه گوی خود آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم را و آن هم با تلفظ نا درست به خوانش بگیرد .
کسی که خود را رئیس جمهور افغانستان می پندارد ، و لیکن همسر و فرزندان وی توان ندارند تا  دو جمله سخن به زبان های ملی این کشور ارائه کنند و در عین حال رسانه های غربی و امریکای با نشر تصاویر و مناظر گوناگون از فحشاء آنان خبر می دهند و افکار و دیدگاه های غیر اسلامی آنان را نمایان می سازند ، پس این چنین شخص با کدام  جرات خود را به عنوان یک چهره ای که از جامعه ای افغانی بلند شده است معرفی می کند و با کدام اعتماد عهد می سپارد که از منافع و مصالح ملی محافظت می کند ؟
نیز هرگاه وزیر خارجه ای امریکا ” جان کیری ” صلاحیت فوق العاده ای عزل و نصب و تمدید و تنقیص رژیم را داشته باشد و به محضر عام فرمان صادر بکند که راه رئیس جمهور آنست و راه رئیس اجرایوی اینست و اگر کسی نا فرمانی و سرپیچی نمود مجازاتش چنین است ، در اینچنین وضعیت ننگین و شرم آور اگر رهبر و دیگر مقامات این رژیم خود را آزاد و با اختیار می پندارند بزرگ ترین حماقت و نیز اهانت به این ملت شکوه مند است .
مفکر تقلبی و رئیس جمهورِ رژیمِ رو به زوال پاسخ بدهد که آیا حرف های فوق الذکر در حق وی یک به یک صادق نیست ؟ آیا این درست نیست که لقب مفکر دوم جهانی برای وی به پاس خدمات ارزنده به افغانستان نه بلکه به دلیل مزدوری و غلامی به امریکا و جهان مسیحیت داده شده است ؟
مفکر رژیم کابل ، دو روز قبل در سخنرانی که به پارلمان مزدور نمود جز ابراز غلامی و چاپلوسی به امریکا و نیز تلاش برای پنهان داشتن ناکامی ها و رسوای های هژده ماه گذشته ، هیچ گفتنی دیگری نداشت .
حرف های مفکر پست اندیشه ، مرتبط با خسارات ریاست ده و اثرات سنگین آن بود ، مردم عامه می دانند که طالبان چنان جای را هدف گرفتند که مرکز بزرگ و اساسی جواسیس معلوم الحال کمیونزم ، شر و فساد  وامریکای ها بود ، و در همین مقام در طی سه و نیم دهه ای گذشته پلان های کشتن و شکنجه نمودن ملت مجاهد افغانستان طرح می گردید ، لهذا هرگاه طالبان برای نیست و نابود نمودن این محل شیطنت عملیات انجام دادند ملت مجاهد و متدین افغان به صدای ضمیر خود لبیک گفته از اعماق قلب استقبال نمودند .
مفکر پوسیده ، اگر می گوید که در سخنان اخیر خود به طالبان هشدار جدی داده است و اعلان نموده است که با طالبان جنگ جدید را آغاز می کند ، وی باید درک کند که قبل از وی نیز امریکا و مزدوران وی چندین بار جنگ ها و ستراتیژیک های جدید را اعلان نمودند و بارها هشدار دادند و لیکن به نصرت و کمک خداوند تعالی ( جل جلاله ) هیچ چیزی نتوانستند .
پس وی باید درک کند که ، به حرف ها و هشدارها نمی تواند مورال مجاهدین را ضعیف بسازد ، بلکه حالا حملات مجاهدین به سه صد متری ارگ رسیده است ، حالا آن زمان رسیده است که مجاهدین لشکرهای سر بکف اسلام به دروازه های ارگ داخل شوند و تو را به میز محاکمه ای شریعت اسلامی بکشانند ، رژیم تو دیگر هرگز این ابتکار را ندارد که به جانب سایه های مجاهدین با چشم بالا و متمردانه نگاه بکنند ، ابتکار عمل و هدف قرار دادن حالا لله الحمد به دست غازیان اسلام است .