رسانه‌ها باید واقعیت‌ها را منعکس بسازند

سخن‌روز: پس از تصفیه حدود ۲۰۰ ولسوالی به شمول سپین‌ بولدک از سوی امارت اسلامی، امنیت در همه‌ی این ولسوالی‌ها تامین و از هر گونه بی‌نظمی جلوگیری شده است. رژیم کابل که از لحاظ نظامی با شکست فاش در برابر مجاهدین روبه‌رو شده، به کمپاین گسترده تبلیغاتی آغاز کرده و کوشش می‌کند از این راه، […]

سخن‌روز:

پس از تصفیه حدود ۲۰۰ ولسوالی به شمول سپین‌ بولدک از سوی امارت اسلامی، امنیت در همه‌ی این ولسوالی‌ها تامین و از هر گونه بی‌نظمی جلوگیری شده است.
رژیم کابل که از لحاظ نظامی با شکست فاش در برابر مجاهدین روبه‌رو شده، به کمپاین گسترده تبلیغاتی آغاز کرده و کوشش می‌کند از این راه، توجه مردم را از ناکامی خود به سوی دیگری معطوف بدارند.
به طور نمونه؛ می‌گویند که مجاهدین در ولسوالی‌های تصفیه شده مردم را آزار و اذیت می‌کنند و یا به ترک منطقه وادار می‌سازند.
متاسفانه، بعضی رسانه‌های کابل بدون اینکه خبرنگاران خود را به مناطق تصفیه شده بفرستند و واقعیت‌ها را از نزدیک ببیند، کورکورانه تبلیغات دشمن را تائید می‌کنند و منعکس می‌سازند.
رسانه‌ها با در نظرداشت مقررات ژورنالیستیک، باید تنها چیزهای را نشر ‌کنند که خود شان دیده و بر آن باور داشته باشند.
در این شکی نیست که برخی رسانه‌ها از سوی نظام ظالم با مجبوریت‌های مواجه اند، اما نباید همه واقعیت‌ها مسخ شود.
بعضی آن رسانه‌های که به بهانه رسالت مسلکی، نقش کمپاین‌گران تبلیغاتی دشمن را انجام می‌دهند، در حقیقت با مسلک خود جفا می‌کنند. زیرا انعکاس دادن واقعیت‌ها، وظیفه اصلی رسانه‌هاست.
هر رسانه‌‌ی که به حمایت و یا فرمان کسی نشرات می‌کند، مرتکب خیانت در برابر مسلک خود می‌شود.
بنابراین رسانه‌ها باید از روی رسالت مسلکی شان، واقعیت‌ها را منعکس بسازند و از تبلیغات مغرضانه خودداری کنند.