دوباره قامت خمیده‌ات راست خواهد شد، وطن!

نویسنده: أخ الشهید افغانستان، ای مهد دلیران شجاع و ای دیار مجاهدان فاتح و ای مسکن عالمان عارف و ای مرکز عابدان زاهدان! نیک می‌دانم که در گذر زمان دیکتاتورهای ماجراجو با حملات خونین، خاکت را با خون شهیدان بی‌گناهت رنگین ساخته‌اند، بارها و بارها، تن رنجورت مورد امتحانات سخت الهی قرار گرفته، جان‌ومال مردمان […]

نویسنده: أخ الشهید

افغانستان، ای مهد دلیران شجاع و ای دیار مجاهدان فاتح و ای مسکن عالمان عارف و ای مرکز عابدان زاهدان!

نیک می‌دانم که در گذر زمان دیکتاتورهای ماجراجو با حملات خونین، خاکت را با خون شهیدان بی‌گناهت رنگین ساخته‌اند، بارها و بارها، تن رنجورت مورد امتحانات سخت الهی قرار گرفته، جان‌ومال مردمان نجیب‌ات آسیب دیده است.

بلی! به خوبی آگاه هستیم، که امتحانات سخت الهی و یورش‌های پیاپی دشمنان خون‌خوارات بدن نحیفت را آزرده و قامت رعنایت را خم نموده و قلبت را شکنانده و روح‌وروانت را آزرده است.

اما بدان که!

در سایه توفیقات خداوند مهربان باردیگر قامت خمیده‌ات، راست، تن رنجورت درمان، چهره‌ی گرفته.ات، شاداب و لب‌های خشکیده‌ات متبسم خواهد شد.

وطنم، به امید خدا آینده‌ات بسیار روشن و درخشان خواهد بود!چون فرزندان مجاهدت هم میدان نبرد را تجربه کرده‌اند و با سختی و مشکلات آن روبه‌رو‌ شده‌اند و تجربهٔ رویاروی چهل ساله با دو ابرقدرت شرق و غرب را در کارنامه دارند و هم سالهایی است که با کمبودها و نداری‌ها ساخته‌اند و بخاطر آزادی‌ات از چنگال خون‌خواران خواب راحت و بستر نرم‌وگرم را فدا کرده و تشنگی و گرسنگی و پریشانی را از عمق وجود حس کرده و درد را می‌شناسند و گرسنگی و تشنگی را می‌دانند و با خوابیدن در صحرا و شب گذراندن در بیابان و پنهان شدن در کوهستان عادت دارند.

وطنم آرام باش، که فرزندان ملکی و نظامی و سیاسی‌ات همانگونه که از لحظات آغازین زلزله در کنارت بودند و کمر همت بسته و بازوی خدمت بالا زده اند؛ برای ساخت دوباره‌ات اقدام خواهند کرد.

آنان مردان سرد و گرم چشیده که تلاش خواهند نموده با سعی و کوشش مداوم همراه با مدیریت و تدبیر تو را از نو بسازند.

بلی! شیرمردان دلیرت تصمیم گرفته‌اند نخوابند، تا ملت آسوده بخوابد، گرسنه بمانند تا شکم ملت سیر شود، در میان ویرانه بدون سرپناه بمانند تا ملت سرپناهی پیدا کند، در آواربرداری و ساخت‌وساز خسته شوند تا امت آسوده شود.

بلی! آنان از خدا توفیق خواسته‌اند تا مساجدت آبادتر از گذشته، مدارس‌ات پررونق‌تر از قبل، بازارت گرم‌تر از همیشه و خانه‌های ملتت مقاوم‌تر از گذشته باشند.

آنان با توکل به الله لبخند را بر لبان ملت، شادی و سرور را در وجود طفلکان، امید و بلندپروازی را در میان نوجوانان و جوانان بازگرداند.

بلی! ای وطن آسیب دیده‌ام فرزندان تو‌ تلاش خواهند کرد درد تو درمان، آسیب تو جبران و ویرانه‌هایت آباد و زمین‌های سرسبز و‌ دشت‌هایت چمنزار شود و عصای دست تو شوند که با کمک آنان به پا خیزی و قامت‌ات را راست نموده و به حیات خود ادامه دهی!

بلی! فرزندانت تو‌ را دوباره خواهند ساخت و‌ دوباره تو‌ را آباد خواهند کرد گرچه برای ساختن و آباد کردنت رنج‌ها را تحمل کنند و دردها را نادیده بگیرند و زخم زبان‌ها را بشنوند و ملامت‌ها را به جان بخرند.

بلی! ای وطن عزیز تو‌ را با خون‌های سرخ شان از چنگال خون‌خواران تاریخ آزاد کردند و حال می‌خواهند با عرق جبین خود، تو را آباد سازند.