دعوت و ارشاد: در ماه اکتوبر ۱۴۶۳تن از کارکنان ادارۀ کابل به امارت اسلامی پیوستند

در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل در ولایات مختلف افغانستان در مجموع ۱۴۶۳تن از کارمندان رژیم که در ارگان های مختلف ادارۀ کابل مشغول وظیفه بودند، بعد از درک حقایق ار رژیم فاسد جدا گردیده و با مجاهدین […]

در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل در ولایات مختلف افغانستان در مجموع ۱۴۶۳تن از کارمندان رژیم که در ارگان های مختلف ادارۀ کابل مشغول وظیفه بودند، بعد از درک حقایق ار رژیم فاسد جدا گردیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

آنها سلاح ها و وسایط مختلف النوع نیز با خود آورده و به مجاهدین سپردند.

افراد تسلیم شده وعده دادند که بعد از این با اشغالگران خارجی این دشمنان دین و وطن و مزدوران اجیر آنها هیچگونه رابطه و تعلق نخواهد داشت، از ملت مظلوم و مجاهدین حمایت کرده و با آنها همکاری خواهند نمود تا هرچه زودتر به نصرت الله متعال گلیم کفر، فسق ، فحشا و اشغال از این سرزمین برچیده شود و یک نظام کامل اسلامی مطابق به خواست و رضای مسلمانان ایجاد و تمام ملت حول ان جمع شود.

رهبری کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی نیز به آنها خوش امدید گفته و انعامات و جوایزی به انها تقدیم کرد و از این اقدام نیک و اسلامی آنان ستایش نمود.

تفصیل کامل افراد و مشخصات در لینک ذیل قابل مشاهده است:

راپور کامل را از اینجا داونلود کنید