دزدان و اختطاف‌گران شهر کابل را کِی حمایت می‌کند؟

سخن روز: کابل پایتخت کشور یکبار دیگر شاهد موج نا امنی همچو دوره شر و فساد است. ما می‌بینیم و می‌شنویم که شهر کابل صحنه همان دوره را تمثیل دارد و شهروندان کابل هر لحظه را برای مصونیت جان، مال و آبروی‌شان با ترس و لرز و نگرانی سپری می‌کنند. آن زمان کسی از ترس […]

سخن روز:

کابل پایتخت کشور یکبار دیگر شاهد موج نا امنی همچو دوره شر و فساد است. ما می‌بینیم و می‌شنویم که شهر کابل صحنه همان دوره را تمثیل دارد و شهروندان کابل هر لحظه را برای مصونیت جان، مال و آبروی‌شان با ترس و لرز و نگرانی سپری می‌کنند.
آن زمان کسی از ترس ملیشه‌های شر و فساد جرات نمی‌کرد از خانه بیرون شود و اکنون در موجودیت ده‌ها هزار عساکر امنیتی، کسی از ترس دزدان رسمی از جای خود برآمده نمی‌تواند و حتی یک موبایل را با خود گشتانده نمی‌تواند.
منابع خبری و رسانه‌های اجتماعی از آن مناطق شهریِ که در قدم قدم آن عساکر امنیتی ایستاده‌اند، روزانه از ده‌ها خبر دردناک مرگ، دزدی و آدم‌ربایی گزارش می‌دهند.
در گذشته، دزدان کسی را در خلوت و به تنهایی هدف قرار می‌دادند. پول و موبایل را از پیش او می‌گرفتند، اما پس از آنکه امرالله صالح کنترول امنیت کابل را به‌دوش گرفته، تمامی سواران موتر در روز روشن و پیش روی ماموران امنیتی ایستاده کرده می‌شوند و چور می‌شوند.
یک وکیل پارلمان در گفتگو با آریانا نیوز گفت که اینگونه رویداد چند روز پیش با پرسونل، استادان و محصلین طبقه اناث پوهنتون کابل صورت گرفت. به گفته او‌: عصر روز، موتر نوع کاستر از سوی افراد مسلح در ساحه بگرامی ایستاده کرده شد و بیک‌ها، موبایل‌ها و زیورات زنان و دختران به‌زور گرفته شد. در حالی‌که پولیس ماموریت از صد میتری تماشا می‌کردند.
از سوی دیگر، صالح در سلسله اقدامات سمبولیک خود از یک هفته به اینسو اعلانات شناسایی دزدان را در کوچه‌ها و جاده‌ها آویزان می‌کرد، اما سپس راپورهای پخش شد که در اعلانات به‌جای دزدان اصلی بیش‌تر نام‌های مردم بی‌گناه درج شده‌است.
به اساس معلومات دقیق، هدف از به دوش گرفتن امنیت کابل از سوی امرالله صالح اینست که اگر کسی دیگری تعقیب جدی و بررسی واقعی دزدان را آغاز می‌کرد حتما منبع اصلی رسوا و افشا می‌شد. بنا برین صالح از هوشیاری کار گرفت و خود را عملا داخل صحنه کرد و با برداشتن چند گام‌ها و شعارهای نمایشی، بر دزدان رسمی و دولتی که از سوی ارگ و امرالله صالح حمایت می‌شدند، پرده انداخت.
هویدا است که تا دزدان، رهزنان و قاتلان اصلی و دشمنان ارزش‌های دینی و ملی کشور از بین برده نشوند، اقدام در برابر چند تن دزدان و زورگوریان عادی، نتیجه واقعی نمی‌دهد.
و از این کار تنها و تنها لشکر نجات‌بخش امارت اسلامی عهده برآ شده می‌تواند و برای افغان‌ها در صحنه عمل ثابت کرده است که جلو اینگونه زروگویان، رهزنان و دزدان چگونه گرفته می‌شود و ایشان چگونه باید مجازات شوند؟!