داعش خراسان، در چنگال تاجیکستان

نویسنده: سائس سعیدی بعد از خروج ارتش اشغالگر از افغانستان، کشور‌های غربی بالاخص آمریکا در پی نیروی همکار برای تطبیق و اجرانمودن دسیسه‌های مُخرِبش در این منطقه بوده است. که بعد از کَندُوکاو‌ی‌های زیاد آمریکا برای انتخاب کشور و دولتی در این راستا، می‌توان تاجیکستان را نیروی منتخب بالفعل در اجرای پروژه‌های استخباراتی آمریکا در […]

نویسنده: سائس سعیدی

بعد از خروج ارتش اشغالگر از افغانستان، کشور‌های غربی بالاخص آمریکا در پی نیروی همکار برای تطبیق و اجرانمودن دسیسه‌های مُخرِبش در این منطقه بوده است.
که بعد از کَندُوکاو‌ی‌های زیاد آمریکا برای انتخاب کشور و دولتی در این راستا، می‌توان تاجیکستان را نیروی منتخب بالفعل در اجرای پروژه‌های استخباراتی آمریکا در این منطقه قلمداد کرد.

نیروی لگام‌گسیخته و دست‌پروردهٔ آمریکا «شاخه خراسان داعش» در زیر چتر استخبارات تاجیکستان به کشور‌ها و مناطق مورد تایید آمریکا در منطقه اعزام و جابجا می‌شوند و زمان ضرورت از آن‌ها کار گرفته می‌شود.
این ادعا به وضوح در پی‌ تنش‌های اخیر در خاورمیانه و انفجار‌های ایران و افغانستان که شهروندان تاجیکستان عاملان آن بوده است، قابل تثیبت و تایید است.

پیش‌ از حادثه کرمان_ایران وزیر دفاع افغانستان مولوی محمد یعقوب مجاهد حفظه الله در قالب هشدار و تذکر بیان داشت، که شهروندان تاجیکستان و پاکستان در ناامنی‌های ا‌َخیر افغانستان دست داشته‌اند. چند‌ین تن از اتباع پاکستان و تاجیکستان از سوی نیرو‌های امنیتی امارت اسلامی بازداشت شده‌اند.
همچنان رهبر پیشین شاخه خراسان داعش «عبدالرحیم مسلم دوست» فرمود است: «استخبارات تاجیکستان داعش خراسان را مورد استفاده قرار می‌دهد.»
همهٔ این دلایل، مُثبِت این ادعا است، که استخبارات تاجیکستان چرخش محوری عملیات‌های شاخه خراسان داعش را به تحمیل آمریکا متحمل شده و به دوش می‌کشد.
در آیندهٔ نه چندان دور، شعله‌های این آتش دامن تاجیکستان را فرا خواهد گرفت و دود آن چشمان خود‌شان را کور خواهد نمود؛ که در آن وقت دولت تاجیکستان مصداق واقعی ضرب المثل مشهور: «خود کرده را تدبیر نیست» خواهد بود.