خدمات شاروالی کابل و نمای زیبای شهر

نویسنده: محمد سادات براستی مردان خدا فقط برای خدا کار می‌کنند و بس و مزد و اجر و پاداش زحمات شبانه‌روزی خود را فقط از خدا طلب می‌کنند. چهرهٔ شهر کابل و تغییرات مملوس در آن را در کمتر از دوسال، نه تنها مردم و باشندگان فهیم کابل درک می‌کنند بلکه تمام کسانی که سالهای […]

نویسنده: محمد سادات

براستی مردان خدا فقط برای خدا کار می‌کنند و بس و مزد و اجر و پاداش زحمات شبانه‌روزی خود را فقط از خدا طلب می‌کنند.
چهرهٔ شهر کابل و تغییرات مملوس در آن را در کمتر از دوسال، نه تنها مردم و باشندگان فهیم کابل درک می‌کنند بلکه تمام کسانی که سالهای قبل و در زمان جمهوریت به این شهر سفر نموده و اکنون پس از مدتی، در دوران حاکمیت امارت اسلامی نیز وارد این شهر شده‌اند، به آن معترف اند.

دیروز نوشته‌ای از یکی از سایت‌های تحلیلی یکی از کشورهای همجوار را در فضای مجازی در رابطه با خدمات شهری شاروالی کابل و عدالت اجتماعی امارت اسلامی مطالعه نمودم و به یاد دو ضرب المثل عربی و فارسی افتادم.
در عربی مثلی است: والفضل ما شهد به الاعداء
یعنی فضیلت و برتری آنست که مخالفان هم به آن اعتراف نمایند
و مثل فارسی آن است:
خوشتر آن باشد که سر دلبران
به گفته آید در حدیث دیگران

آری! اگر اکنون در پای گپ هر باشنده‌ی کابل‌ بنشینی و از او در مورد تغییرات چهرهٔ شهر و خدمات شهری شاروالی پرسان نمایی، قطعا لب به تحسین شاروال و مجموعه شاروالی می‌گشاید و خدمات آنان را با دیده قدر و نیکویی می‌نگرد.
بیش از بیست سال چپاول و زورگیری و رشوه‌ستانی شهر را تبدیل به یک زباله‌دانی کرده بود که چند نفر آنر بین خود تقسیم کرده و هر فرد و گروهی قسمتی از شهر را بنام خود کرده بود و زمین‌های مردم غریب و بی‌کس و یا زمین‌های ادارات دولتی را غصب نموده و دوباره به باشندگان کابل می‌فروختند. و هیچ کس به فکر صفایی و پاکیزگی و تمیزی شهر نبود. ترافیک شهر بیداد می‌کرد و ساعت‌ها از عمر شهروندان در صف‌های ممتد و طولانی ترافیک به زوال رفته و ضایع می‌گشت.
اما اکنون به هر گوشه‌ای از شهر بروی یک دستاورد جدید از خدمات شهری شاروالی کابل را به چشم خویش می‌بینی و زبانت به تحسین و تمجید شاروال و خدمات آن گشوده می‌شود.
بقول یکی از کارمندان شاروالی در طول چهل و پنج سال گذشته کابل چنین شاروالی با این حجم از خدمات در طول این مدت کم بخود ندیده است.
گرچه شاید در جاهایی از شهر بسیاری از کمبودها احساس شود، و این هم به علت عقب‌ماندگی بسیاری از پروژه‌ها بخاطر سالها غفلت از وضعیت شهری همچون کابل که بایتخت یک کشور است، می‌باشد و قطعا گذشت زمان و همت مسئولین امر کم کم این کمبودها را برطرف نموده و کابل را به شهری ایده‌آل برای زندگی شهری تبدیل خواهد کرد.

و اما در این میان وظیفهٔ ما و شما بعنوان یک باشنده، همکاری مداوم در پاکسازی و دیگر امورات با شاروالی است تا همکاری و همیاری یکدیگر شهرمان را الگویی زیبا برای دنیا قرار دهیم و با خاطری آسوده در آن زندگی نماییم.