تحلیل

خارچشم دیگری برای بدخواهان امارت اسلامی!

امارت‌اسلامی از ابتدای فتح افغانستان تاکنون و حتی در زمان پیکار با اشغالگران و مزدوران داخلی‌شان، به کرات و مرات، دیدگاه و نوع تعامل خود با کشور‌های دیگر، به‌خصوص همسایگان این سرزمین را اظهار نموده و از کشورهای متقابل نیز خواسته تا در تعامل با امارت‌اسلامی از سلوک و روش نیک استفاده نمایند.   در […]

امارت‌اسلامی از ابتدای فتح افغانستان تاکنون و حتی در زمان پیکار با اشغالگران و مزدوران داخلی‌شان، به کرات و مرات، دیدگاه و نوع تعامل خود با کشور‌های دیگر، به‌خصوص همسایگان این سرزمین را اظهار نموده و از کشورهای متقابل نیز خواسته تا در تعامل با امارت‌اسلامی از سلوک و روش نیک استفاده نمایند.

 

در زمان اشغال، یکی از نکات قوت آمریکا و متحدانش، غالب‌ بودن‌شان در دنیای رسانه بود که به سبب آن توانستند تبلیغات زهرآگینی را به‌خاطر بد جلوه‌دادن چهره‌ی امارت‌اسلامی به‌کار بگیرند.

از جمله، تهمت و افترای پوچ‌شان که گویا امارت‌اسلامی، تهدیدی برای دنیا و بالاخص کشور‌های همسایه به شمار می رود و در صورت قدرت گرفتن در افغانستان، امنیت دنیا با خطر مواجه می‌شود!

همین امر باعث شده بود تا کشور‌های همسایه نسبت به امارت‌اسلامی ظن و گمان نیکی نداشته باشند؛ اما با گذشت زمان و برچیده‌شدن گلیم اشغالگران، تمام دروغ‌های رسانه‌ها نیز بر ملا شد و تمام کشورهای دنیا شاهد تعامل نیک امارت اسلامی بودند.

از آن روز به بعد کشورهای زیادی در پی ایجاد روابط نیک سیاسی و اقتصادی با امارت اسلامی شدند، به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم که هرکدام گامی بزرگ در راستای تحقق به رسمیت شناخته‌شدن امارت‌اسلامی محسوب می‌شوند و به مثابه خارچشمی‌اند برای بدخواهان امارت‌اسلامی‌. همان‌هایی که بعد از سقوط جمهوریت روی ماندن در افغانستان را نداشتند و اکنون نیز هر کدام طوق غلامی کشور بیگانه‌ای را به گردن انداخته‌اند و هر ازگاهی از گوشه و کناره اظهارات نابخردانه‌ای را مطرح می‌کنند و هنوز هم در خواب و خیالات زمان جمهوریت قرار دارند.

در آخرین اقدام اما، قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان اعلام کرد که نام امارت اسلامی را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است.

وی اذعان داشت که این تصمیم را به‌خاطر توسعه همکاری اقتصادی با افغانستان و درک این موضوع که حکومت امارت اسلامی «درازمدت» خواهد بود، گرفته است.

از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تصمیمات این چنینی کشورهای آسیای‌میانه می‌تواند بر دیدگاه ولادیمیر پوتین در مورد خارج‌کردن امارت‌اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی در روسیه تاثیرگذار باشد.

اتفاقی که نقطه عطفی در امر به رسمیت شناخته‌شدن امارت اسلامی خواهد بود، ان شاءالله.