حکومت اسلامی

حمّاد مهاجر از ابتدای اسلام یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اهداف مسلمانان بنیان‌گذاری و تأسیس حکومت اسلامی بوده است، حکومت که احکام الهی و شریعت اسلامی را نافذ و جاری کند. این هدف مهم، مسلمانان را بر این واداشت تا حکومت اسلامی را تأسیس کنند و حضرت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم اولین حکم‌روای حکومت اسلامی گردید، […]

حمّاد مهاجر

از ابتدای اسلام یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اهداف مسلمانان بنیان‌گذاری و تأسیس حکومت اسلامی بوده است، حکومت که احکام الهی و شریعت اسلامی را نافذ و جاری کند.

این هدف مهم، مسلمانان را بر این واداشت تا حکومت اسلامی را تأسیس کنند و حضرت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم اولین حکم‌روای حکومت اسلامی گردید، تا درس فرمانروایی و چگونگی برخورد با رعیت را به دیگران بیاموزاند و مشیت الهی نیز این فرمانروایی را در صفحات تاریخ محفوظ و مضبوط نگه‌داشت تا برای حاکمان آینده درسی بی‌نقص باشد.

حضرت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم و خلفای راشدین رضی‌الله‌عنهم با روش زندگی، تکامل اخلاقی و حکم‌رانی خود اهداف یک حکومت اسلامی را به نمایش گذاشتند و به ما آموختند که زندگی‌ بهترین، تنها زیر پرچم اسلام محقق می‌شود، و نیز به ما نشان دادند که شکوه یک حکومت و دولت در جاری‌‌ساختن احکام الهی و سنن نبوی بوده و خواهد بود.

ظلم پیشینیان را از بیخ کنده و عدل الهی را بر زمین ظاهر کردند و به انسانیت فهماندند که از بزرگ‌ترین اهداف این حکومت سایه‌ی عدل بر رعیت است.

با تواضع و ساده‌زیستی خود به حاکمان درس بی‌زاری از حرص و طمع دادند و نشان دادند که زندگی رعیت باید بر زندگی حاکم ترجیح داشته باشد.

آن ها به ما فهماندند حاکمی که از سنت و شریعت بویی نبرده است، نمی‌تواند عادل و خیرخواه امت باشد، چونکه عدل و خیرخواهی از شریعت و سنت نشأت می‌گیرند.

تاریخ‌نویسان و تاریخ‌شناسان بر این اتفاق نظر دارند که حکومت‌های اسلامی، مفیدترین حکومت‌ها برای انسانیت بوده‌اند و بیش‌تر حاکمان اسلامی بی‌نظیرترین حکمروا بر زمین بوده‌اند.

این نیز در تاریخ دیده می‌شود از زمانیکه حکومت‌های اسلامی از بین رفتند، وجهه‌ی مسلمانان بین جهانیان کم‌رنگ یا بهتر بگویم بی‌رنگ شد، اما سپاس خداوند را که این بی‌رنگی توسط امارت اسلامی به رنگی پررنگ تبدیل گشته و به مسلمانان طعم خوش زیر پرچم اسلام بودن را نشان می‌دهد.

به امید آن روز که فقط زیر یک پرچم و آن هم پرچم اسلام و شریعت گرد هم آئیم.