تحلیل سیاسی

حوادث غزه، ترفند حقوق بشر را آشکار نمود!

تعجب‌آور این است، سازمان‌هایی که برای بسته‌شدن یک آرایشگاه در افغانستان، اشک تمساح می‌ریختند و آن را سلب آزادی زنان توصیف می‌نمودند، در قتل و شهادت ۳۰ هزار و در زخمی‌نمودن بیش از ۷۰ هزار انسان کلمهٔ «اوف» هم به زبان نیاورده و برای کوچک‌ترین کاری اقدام نکردند.

از اوایل حملهٔ رژیم خون‌خوار و غاصب صهیونستی به سر‌زمین غزه، در هر نوع وحشت و بربریتی که این رژیم سفاک مرتکب شده است، مدعیان حمایت از حقوق بشر، (آمریکا، ناتو و…) اسرائیل را بدون کدام دغدغه‌ای کمک همه‌جانبه نموده و هر روز در پی فرستادن بمب‌های سنگین‌تر و سلاح‌های کشنده‌تر جمعی، به اسرائیل هستند. سرکردهٔ این حرکت شوم، لشکر غدار و جنایت‌پیشهٔ آمریکا است، که بدون قید و شرط اسرائیل را قاطعانه حمایت می‌‌کند.

تعجب‌آور و‌ تکان‌دهنده این است، سازمان‌هایی که برای بسته‌شدن یک آرایشگاه در افغانستان، با تمام قوت و توانایی وارد میدان شده و برای ضیاع حقوق بشر، اشک تمساح می‌ریختند و آن را سلب آزادی زنان و عمل غیر‌قابل پذیرش برای جهان و آزادی بشریت توصیف می‌نمودند، همین مکارها در قتل و شهادت ۳۰ هزار و در زخمی‌نمودن بیش از ۷۰ هزار انسان کلمهٔ «اوف» هم به زبان نیاورده و برای کوچک‌ترین کاری اقدام نکردند. حتی آمریکا و کشور‌های ناتو بار‌ها در توجیه این عمل وقیحانه و ظالمانهٔ اسرائیل، اعلان حمایت نموده و اعمال آن را برای دفاع از خود عمل قانونی دانستند.

این‌جاست که می‌توان گفت جهان غرب به قهقرای سفاهت و جهل هبوط کرده است؛ زیرا زمام حکومت‌های غربی به دست کسانی قرار گرفته است که در وجود‌شان ترحم انسانی دیده نمی‌شود و لایق چیزی جز خوک‌بانی و نشستن در صحراء و انزوا از قضایا و حالات جهان، نیستند. در چنین حالت اسف‌ناک و سکوت سازمان‌های جهانی و دفاع کشور‌های غربی از این عمل ظالمانهٔ یهود غاصب، جزء افشای چهرهٔ شیطانی این کشور‌ و سازمان‌ها چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

بنابراین، حوادث پیش‌آمده در فلسطین و غزه، چهرهٔ واقعی حامیان حقوق بشر را برای آن عده اشخاص و انسان‌هایی که واقعیت‌ و اساس چینش این سازمان‌ها و ترفند‌های‌شان را نمی‌دانست واضح و آشکار ساخت، حتی ملت‌های غربی به مدعای دروغین‌ کشور‌های‌شان که سالیان متمادی بشریت را در پوشش و پوستین حقوق بشر، به مسلخ‌گاه می‌فرستند، نمایان شد، چنان‌که در اقصی نقاط جهان، بالاخص در کشورهای غربی، شاهد تظاهرات بودیم.