حقوق زن یا وسیله جنگ تبلیغاتی؟!

استاد محمد بدون شک که تمام افغان‌ها تحت شعاع جنگ‌ تبلیغاتی اشغالگران و اداره کابل در این بیست سال آخر قرار گرفته است. شعاع که نه کودک، نه مرد و نه هم زن از حمله آن باقی ماند. زنِ که پسا از یک جنگ طولانی با روس‌ها در نبود امکانات به سر می‌برد و تازه […]

استاد محمد

بدون شک که تمام افغان‌ها تحت شعاع جنگ‌ تبلیغاتی اشغالگران و اداره کابل در این بیست سال آخر قرار گرفته است. شعاع که نه کودک، نه مرد و نه هم زن از حمله آن باقی ماند.

زنِ که پسا از یک جنگ طولانی با روس‌ها در نبود امکانات به سر می‌برد و تازه مانند کودک که قدم گذاشتن را یاد می‌گیرد برای شان زمینه‌ی فرا گرفتن علوم مهیا می‌شد، آمریکا با هم‌پیمان‌شان  به افغانستان یورش آوردن و برنامه‌ها، رسانه‌ها، موسسات و نصاب‌های درسی مختلف را برای تغییر فکر شان به کار بست و در این رستا تا سرحدی پیشروی نمودن که حجاب را عقب ماندگی، جهاد و مجاهد را وحشت و تروریست، تحصیل را در فضای غیرشرعی پیش‌رفت و ترقی؛ تلقین و اذهان نمودن.

اینک که طالب صدا می‌کند خواهرم! هم‌دینم! هم‌وطنم! ما قصد ظلم و حق تلفی شما را نداریم. ما پابند آن حقی هستیم که دین اسلام به شما داده است، ما زمینه تحصیل و فرا گرفتن علوم را در فضای شرعی برای شما مساعد خواهیم ساخت. با آنکه طالب این همه سخنان را در صحنه عمل ثابت ساخته است اما بازهم یک عده زنان افغان به دیده شک و تردد دیده و به اسنادهای جعلی چون اعلامیه‌ها، نوار‌های صوتی و تصویری ساخته شده دست اداره کابل باور می‌کنند.

امروزه که موج عظیم از فتوحات طالبان ادامه دارد، اداره کابل برای تقویت مورال جنگی دست به جعلی کاری می‌زند. یک روز با نشر اعلامیه جعلی با غیرت مردان تخار زمین بازی کرده و گفتن که طالبان دختران مجرد را به زور به نکاح شان در می‌آورند و روز دیگر با نشر نوار تصویری ادعا کردن که مردان و زنان بدخشان بخاطر بدخشانی بودن شان توسط طالبان از ولایت کندز اخراج شده است.

این اسانید و شواهد نمایانگر این است که اداره کابل از زن و از حقوق زن وسیله تغییر فکر ساخته اند از یک طرف فکر و باور‌های زنان را تغییر داده و از طرف دیگر به غیرت و شهامت مردان افغان بازی می‌کنند زیرا می‌دانند که افغان‌ها از سر خود می‌گذرند اما از زن و ناموس شان نمی‌گذرند و از همین لحاظ به پخش و نشر اخبار دروغین می‌پردازند و طالبان را متهم به ضایع کردن حقوق زن می‌کنند تا اینکه غیرت و خون ملت ما را به جوش بیاورند و به خیزش های مردمی دست بزنند.

ملت ما باید این دسیسه‌های اداره کابل را درک کرده و به اخبار دروغین شان گوش ندهند و در کنار برادران مجاهد شان ایستاده شوند تا کشور و سرزمین ما از لوث این فریب دهنده‌گان پاک شود.