تحلیل سیاسی

حقوق زن یا اهرم فشار ؟!

بی‌شرمانه‌ترین بخش قضیه این است که همین سلاح‌هایی که زنان بی‌دفاع غزه با آن‌ها قلع‌وقمع می‌شوند، از طرف مدعیان و طرف‌داران پروپا قرصِ حقوق زن، در روز روشن و با تشویق حاضرین، به اسرائیل بی‌رحم اهدا می‌گردند.

هر از گاهی می‌بینیم که رسانه‌های غربی با کنجکاوی تمام، گوشه‌گوشۀ‌ افغانستان را جستجو می‌کنند و از میان میلیون‌ها زن افغان، چند زن غرب‌زده و اسلام‌ستیز را با هویت مجهول از جاهای نامعلوم، و یا زنانی را که برای پیش‌برد اهداف مخربانۀ خود از آن‌ها کار می‌گیرند، انتخاب کرده و به جلوی لنز دوربین خود می‌آورند تا این‌ها بگویند که در افغانستانِ تحت سیطرۀ امارت اسلامی، حقوق زن پایمال شده است.

حالا چرا حقوق زن پایمال است، چون امارت اسلامی آن‌گونه‌ که غرب می‌خواهد به زن اجازۀ اختلاط، بی‌حجابی، رقص و پایکوبی را نمی‌دهد. رسانه‌های اسلام‌ستیز هم با دستور رهبران‌شان به این موارد، آب‌و‌تاب داده و آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند و در چندین برنامۀ مختلف توسط تحلیل‌گرانِ پرورش‌یافتۀ خود (به اصطلاح خودشان) حقوق زنان افغان را تحلیل کرده و برای آن‌ها اشک تمساح می‌ریزند. این در حالی است که امنیتی که در حال حاضر، زن افغانستانی دارد، شاید در هیچ جای جهان نمونه نداشته باشد.

اما با همۀ این هیاهوها و بر طبل حقوق زن کوبیدن‌ها، کمی آن طرف‌تر در غزه، هم‌نوعِ همین زنان (زنان غزه) با مدرن‌ترین سلاح‌های ساخته شده، به وحشی‌ترین صورت‌های ممکن، سلاخی و تکه‌تکه می‌شوند و در هیچ جا و هیچ لحظه‌ای از بمباردمان‌های کورکورانۀ اسرائیل و حامیانش در امان نیستند و جنازه‌های زنان و کودکان غزه، سردخانه‌های شفاخانه‌های غزه را پر کرده‌اند؛ ولی چون آن‌ها، از آن دسته مسلمانانی هستند که به ساز غرب نمی‌رقصند، شامل تعریف «حقوق زن» غربی نمی‌شوند.

بی‌شرمانه‌ترین بخش قضیه این است که همین سلاح‌هایی که زنان بی‌دفاع غزه با آن‌ها قلع‌وقمع می‌شوند، از طرف مدعیان و طرف‌داران پروپا قرصِ حقوق زن، در روز روشن و با تشویق حاضرین، به اسرائیل بی‌رحم اهدا می‌گردند.

حالا کسی نیست که از این‌ها بپرسد که منظور شما دقیقاً از حقوق زن چیست؟! و یک زن باید چه صفات و ویژگی‌هایی داشته باشد که شما او را به لیست خود اضافه بکنید تا اگر حقوقش تلف گردید، سینه چاک کرده و حنجره‌های خویش را برای او پاره بکنید؟!

پس معلوم شد که حقوق زن، اهرم فشاری بیش نیست، و ابزاری است جهت دخالت در امور دیگران.