تحلیل

حقوق بشر؛ پرده‌ای بر روی جنایات

سخن‌مان به‌سوی کشورهایی متوجه است که از واژه‌ی «حقوق بشر» به نفع خود استفاده می‌کنند و در آنجا که منافع‌شان در خطر افتد، تمامی قوت‌های خود را متوجه آن‌سو می‌سازند تا اینکه جنگ را متوقف کنند

از آنجایی‌که بعضی از کشورها خویش را مدرن و پیشرفته تلقی می‌کنند و هر از گاهی ادعای خدمت به بشریت، حامی حقوق بشر و حیوانات و ادعای رسیدگی به مظلومان را سر می‌دهند؛ اما در واقعیت، خود چنان جنایاتی را مرتکب می‌شوند که بشریت از آن بیزاری می‌جوید و در جستجوی راهی برای نجات از آن است.
بلی! جنایاتی که امروز بر علیه مردم غزه و فلسطین انجام می‌گیرد؛ تا جایی‌که حیوانات آنها هم چیزی برای خوردن ندارند و از گرسنگی لاغراندام شده‌اند، کشتار مردم در آنجا هر روز فزونی می‌یابد و مردم از فرط گرسنگی در هلاکت واقع شده‌اند، اطفال آن سرزمین امیدی برای فردای خود ندارند و می‌گویند که ما اطفال فلسطین بزرگ نمی‌شویم! چون در تقدیر ما چیزی دیگر نوشته شده است و بالآخره در طول چندماه جنایاتی را ندیدیم که مرتکب نشده باشند و این عیان است که حاجت بیان را ندارد.
مخاطب ما کشورهای -به‌نام- اسلامی نیستند؛ چون آنها با سکوت و بی‌طرفی صف خویش را معلوم کردند و نمایان ساختند که آنها طرفدار دشمن بوده و از حریم پاک مسلمانان که جزو بشر هستند دفاع نمی‌کنند و جز شعارهای توخالی، کاری از دست‌شان برنمی‌آید؛ بلکه سخن‌مان به‌سوی کسانی متوجه است که از واژه‌ی «حقوق بشر» به نفع خود استفاده می‌کنند و در آنجا که منافع‌شان در خطر افتد، تمامی قوت‌های خود را متوجه آن‌سو می‌سازند تا اینکه جنگ را متوقف کنند؛ جنگ روسیه و اکراین بزرگ‌ترین دلیل و استشهاد مدعای ماست، دیدیم که چگونه تمام کشورهای جهان برای توقف آن قد‌علم نمودند. اما الآن چه؟! چرا غزه و فلسطین؟! آیا از پیکر بشریت خارج هستند؟! نخیر! ادعای شما هم پابرجاست و اهل غزه و فلسطین نیز از پیکر آن خارج نشده‌اند؛ بلکه شگرف‌ترین سخن اینجاست که این ادعا رنگ دیگری از خود دارد و به‌کدام صبغه‌ای که برای جهانیان تقدیم شده است، واقعیت ندارد.
واژه‌ی حقوق بشر، در حقیقت پوشانندهٔ جنایات گویندگان آن است؛ سازمان بین‌الملل که امروز با تمامی بی‌حیایی داد از حقوق بشر در اکناف جهان و افغانستان می‌زند؛ در برابر جنایات اشغالگران و صهیونیست‌ها چنان مهر بر لب گذاشته، انگار غزه جزویی از خلقت نمی‌باشد؛ اما باوجود آن هم، ادعای کاذب خویش را هر از گاهی بر زبان می‌آورد که این کار آنها غیر از اینکه بر جنایات خود پرده اندازند، چیزی نیست و برای پوشانیدن جنایات خود از واژه‌ی ننگین حقوق بشر استفاده می‌جویند.
از یک طرف کشتار بی‌سابقه‌ی بشر بی‌دفاع و خاموش‌ماندن بر آن و از طرف دیگر کمک‌های هوایی که آنها می‌توانستد زمینی بفرستند و از طرف دیگر داد از حقوق بشر؛ تمامی موارد دلالت بر این دارد که آنها پس از جنایات سنگین و نابخشودنی‌ای که مرتکب شده‌اند، می‌خواهند از طریق چنین ترفندهایی برای پرده‌اندازی بر روی جنایات خود استفاده نمایند؛ اما غافل از اینکه بشریت تا ابد فراموش نخواهد کرد و محکوم و تقبیح خواهد نمود و چنانکه مرعوب هستند؛ خواهند ماند تا رسیدن روز موعود!!