حضور معنی‌دار افغانستان در نشست دوحه؛ ضرورت استراتیژیک

افغانستان با حضور معنی‌دار اش در این نشست، به دست‌آوردهای چشمگیری نایل خواهد آمد که از برخی آن می‌توان قرار ذیل یاد آوری نمود:

نشست دوحه یک فرصت حیاتی برای افغانستان برای تعامل با جامعه جهانی و ارائه تصویر واقعی از وضعیت کنونی افغانستان به جهانیان است. حضور دولت افغانستان در نشست دوحه، این فرصت را فراهم خواهد ساخت تا سطح تعامل و همکاری جهانیان با افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده، و زمینه برای رفاه، آسایش، ترقی و تعالی کشور و افغان‌های‌که سال‌ها با درد، رنج و مشقت دست و پنجه نرم کرده اند، فراهم شود.

افغانستان با حضور معنی‌دار اش در این نشست، به دست‌آوردهای چشمگیری نایل خواهد آمد که از برخی آن می‌توان قرار ذیل یاد آوری نمود:

مشروعیت و ثبات سیاسی: حضور در نشست دوحه برای مشروعیت سیاسی دولت افغانستان حیاتی است. شرکت در گفتگوهای بین‌المللی فرصتی را فراهم می‌کند تا مسئولان نظام حاکم در کشور دیدگاه، پالیسی و سیاست‌های خویش را برای تعامل با جهان و جلب حمایت جامعه جهانی ارائه دهند. برعلاوه، حضور در چنین نشست بین‌المللی می‌تواند راه را برای ثبات و فعالیت‌های انکشافی و اقتصادی در افغانستان هموار کند. با توجه به تاریخ پر تلاطم این کشور، مشارکت در مذاکرات بین‌المللی می‌تواند به ایجاد محیط مساعد برای گفتگوهای سیاسی در داخل و بیرون از افغانستان کمک کند که این امر به نوبه خود می‌تواند به افغانستانی باثبات‌تر و صلح‌آمیزتر منتج شود.

بازسازی و توسعه اقتصادی: اقتصاد افغانستان به دلیل دوام چهاردهه جنگ و ویرانی و کشمکش‌های سیاسی به شدت آسیب دیده است. تدویر نشست‌های بین‌المللی چنانچه، نشست دوحه برای بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان از ارزش بسزای برخوردار است. با حضور فعال در این نشست، افغانستان می‌تواند با ارائه تصویر واقعی از وضعیت کنونی در کشور، در عرصه‌ جلب کمک‌های جامعه جهانی، سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت در تطبیق پروژه‌های اقتصادی، ملی و فرا ملی درخواست همکاری کند. این امر منتج به بازسازی زیرساخت‌ها، رشد و توسعه صنعت و زراعت، و ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای مردم افغانستان خواهد شد. برعلاوه، موقعیت استراتیژیک افغانستان نقش حیاتی در تجارت و ترانزیت منطقه‌یی داشته، بنابرین تعامل با سهمداران بین المللی می‌تواند به بهره‌برداری از این پوتانسیل کمک کند، و از سوی هم، در تقویت سطح تعامل و همکاری منطقه‌یی و رشد اقتصاد ملی نقش سازنده‌یی ایفا خواهد کرد.

همکاری در جلب بیشتر کمک‌های بشردوستانه: با خروج نیروهای ایالات متحده امریکا و متحدان‌اش از افغانستان، وضع تحریم‌ها و قطع کمک‌های جامعه جهانی، تعداد زیاد از هموطنان از ناحیه ضعف اقتصادی شکایت دارند و برای تامین معیشت به کمک، همکاری و دستگیری نیازمند اند. حضور فعال افغانستان در نشست دوحه این فرصت را فراهم خواهد ساخت تا به نیازهای فوری افغان‌ها توجه مبذول گردیده و کمک‌های بیشتر برای رفع معضل اقتصادی مردم اختصاص یابد.

حمایت جامعه جهانی برای جلب کمک‌های بشردوستانه برای مردم که از اثر جنگ، فقر و حوادث طبیعی متضرر شده اند و همچنان برای تطبیق پروژه‌های نیمه تمام و آغاز پروژه‌های جدید انکشافی و اقتصادی، به منظور فراهم ساختن شرایط بهتر زنده‌گی به مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور ضروری است. نشست‌های بین المللی همچنان بستری را برای بحث در مورد تحقق استراتیژی‌های مربوط به مسائلی از قبیل حفاظت محیط زیست، مدیریت تغییرات اقلیمی، آموزش و مصئونیت غذایی فراهم می‌کند. در هماهنگی با سازمان‌ها و کشورهای تمویل کننده، افغانستان می‌تواند برنامه‌های موثری را برای حل معضلات فوق روی دست گیرد.

دیپلوماسی منطقه‌یی و جهانی: مشارکت در نشست دوحه نقش افغانستان در دیپلوماسی منطقه‌یی و جهانی را تقویت می‌بخشد. این نشست فرصتی را فراهم می‌کند تا روابط دیپلوماتیک افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه و سایر بازیگران بین المللی بیشتر از پیش تقویت گردد. این روابط برای ترویج همکاری‌های منطقه‌یی به منظور حصول اهداف بلند مدت از قبیل امنیت منطقه‌، رشد اقتصاد ملی، تقویت تجارت و ترانزیت و مسایل مربوط به زیست محیطی نقش حیاتی ایفا خواهد کرد. تعامل دیپلوماتیک با جامعه جهانی می‌تواند به افغانستان کمک کند تا داینامیک‌های پیچیده ژئوپلیتیکی را به خوبی مدیریت کرده و منافع ملی را در سطح جهانی نماینده‌گی و حفاظت نماید.

در نتیجه، حضور نماینده‌گان دولت افغانستان در نشست دوحه نه تنها مفید بلکه برای آینده سیاسی و اقتصادی کشور ضروری است. این نشست فرصتی را برای جلب حمایت بین‌المللی، ترویج توسعه اقتصادی، رسیده‌گی به نیازهای بشری، تقویت همکاری‌های امنیتی و گسترش روابط دیپلوماتیک افغانستان فراهم می‌کند. با مشارکت فعال در گفتگوهای بین‌المللی، حکومت افغانستان می‌تواند راه را برای آینده‌ای باثبات‌تر، پررونق‌تر و صلح‌آمیزتر هموار نموده و گام‌های استوار را در راستای خودکفایی اقتصادی کش

ور بردارد.