جهان خواهان تعامل با ما است

نویسنده: سائس سعیدی سیاست متوازن و اقتصاد محور امارت اسلامی موفقیت‌های چشمگیری در تمام عرصه‌ها برای سر‌زمین‌ افغان‌ها به همراه داشته است؛ در ابعاد اقتصادی کار‌ روی پروژه‌ها و پورپوزل‌های جریان دارد، که سال‌های متمادی به اثر نا‌امنی کشور، اختلاس مسئولین حکومت‌های گذشته و ستیهیدن همسایگان و کشور‌های منطقه کار روی آنها متوقف و یا […]

نویسنده: سائس سعیدی

سیاست متوازن و اقتصاد محور امارت اسلامی موفقیت‌های چشمگیری در تمام عرصه‌ها برای سر‌زمین‌ افغان‌ها به همراه داشته است؛ در ابعاد اقتصادی کار‌ روی پروژه‌ها و پورپوزل‌های جریان دارد، که سال‌های متمادی به اثر نا‌امنی کشور، اختلاس مسئولین حکومت‌های گذشته و ستیهیدن همسایگان و کشور‌های منطقه کار روی آنها متوقف و یا اصلا شروع نشده بوده است.

امارت اسلامی برای خودکفائی کشور و رشد صادرات تاکید به اِتکاء تولیدات داخلی داشته، از تشویق و ترغیب تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از هیچ نوع تلاش و کوششی دریغ نورزیده است و با تمام توان و امکانات دست‌ داشته‌شان افغانستان را به سرعت به طرف شگوفایی و خودکفائی سوق داده و از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل خواهد نمود.

 

در ابعاد سیاسی هم دستاورد‌های ستودنی را در طول این دو سال از دستگاه دیپلوماسی شاهد بوده‌ایم، از دستاورد‌های مهمی که می‌توان آن را بیان نمود، واقع نشدن در پله طرازوی قدرت‌ها و رابطه معتدلانه به یک هدف با یک رویکرد‌ با تمام کشور‌ها اعم از آمریکا، چین و روسیه می‌باشد، در عصری که جهان به طرف دو قطبی شدن قدم می‌گزارد، واقع نشدن در یک جنبه، موفقیت بزرگ و سترگ برای حکومت‌ها و نشان‌دهنده پالیسی فعال وزارت خارجه آن کشور می‌باشد.

 

نشست اخیر «ابتکار همکاری منطقوی» را می‌توان از موفقیت‌های گران‌بهای سیاسی امارت اسلامی قلمداد نمود، که کنفرانسی را در داخل کشور برگزار نموده تا از این طریق خواسته‌های افغان‌ها را به سمع کشور‌های منطقه و جهان برسانند، که جهان باید در برابر خواسته‌های افغان‌ها احترام قائل باشند. و بجای سیاست تقابل و زور، که هیچ ‌وقت در برابر افغان‌ها نتیجه مثبت نداشته است، دست تعامل را که سازنده و حل کننده چالش‌های فرا راه منطقه و جهان هستند دراز نمایند.

 

و از سوی دیگر تدویر این کنفرانس گوشزدی بود به مقامات کشور‌های غربی که کشور‌های منطقه رویکرد خود را در قبال افغانستان تغییر داده است وخواهان تعامل و همکاری با امارت اسلامی هستند. و آنها هم باید راه گفتگو و تمامل را به پیش بگیرند.